15 juni 2012

Voorlichting tegen ouderenmishandeling

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid kondigt vandaag, op de Internationale dag tegen de Ouderenmishandeling, de komst van een meerjarige voorlichtingscampagne tegen ouderenmishandeling aan. ANBO is blij met de campagne, en werkt samen met de andere seniorenorganisaties aan de uitvoering ervan. Ouderenmishandeling is onacceptabel en moet uit de taboesfeer. De voorlichting is gericht op de ouderen zelf en hun omgeving. Het doel is:  bewustwording, bespreekbaar maken en weten wat te doen.

Extra geld

Eerder kondigde de staatssecretaris al aan structureel 7 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de aanpak van ouderenmishandeling. In een brief aan de Tweede Kamer, geeft zij een overzicht van de maatregelen na één jaar actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Ook de voorlichtingscampagne past binnen dat plan, dat uitgevoerd wordt tussen 2011 en 2014.

ANBO maakt zich al jaren hard tegen ouderenmishandeling, ook op Europees niveau. Zo is ANBO onderdeel van AGE Europe, een platform voor seniorenorganisaties, en lid van WeDO, een Europees project dat zich inzet voor de rechten van ouderen en zorgbehoevenden.

Meer meldingen

Deze week zei het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling dat er steeds vaker melding gemaakt wordt van ouderenmishandeling. Bij de meldpunten zijn in 2011 994 meldingen gedaan, 16 procent meer dan in 2010. Het is niet duidelijk waar de stijging van het aantal meldingen door wordt veroorzaakt.

Meestal zijn het professionals die de mishandeling melden. Bij een derde van de meldingen gaat het om ontspoorde zorg, bij tweederde is de mishandeling opzettelijk. Kinderen en kleinkinderen zijn in 43 procent van de gevallen de pleger van de mishandeling.

 

Gezondheid