8 december 2015

'Voorkom vervelende verrassingen. Vraag advies!'

Uit ANBO-onderzoek onder 6500 senioren blijkt dat er nog erg veel misvattingen zijn over zorgverzekeringen. Zo is vandaag op Telegraaf.nl te lezen. Het overgrote deel denkt dat de vergoedingen van hun  (aanvullende) zorgverzekering ieder jaar hetzelfde blijven. Ook denkt maar liefst 70 procent dat bij een ongewijzigde verzekering bij dezelfde zorgverzekeraar zij bij dezelfde artsen en zorgaanbieders terecht kunnen als het jaar daarvoor. Nog eens 40 procent denkt dat bij een ongewijzigde situatie men dezelfde medicijnen vergoed krijgt en dat ook het vergoede bedrag hetzelfde blijft.

Spelregels veranderen elk jaar

“Dat is heel zorgwekkend”, stelt directeur-bestuurder van seniorenorganisatie ANBO, Liane den Haan. “Zeker omdat uit het onderzoek ook blijkt dat bijna 60 procent niet van tevoren kijkt of een behandeling vergoed wordt. Senioren moeten zich bewuster worden van het feit dat zorgverzekeraars elk jaar de spelregels voor deze zaken veranderen. Wie deze zaken niet checkt, kan voor heel onaangename verrassingen komen te staan, zoals bijbetalen voor medicijnen of (fysio)behandelingen.” Bovendien meent ruim 45% van de ondervraagden een restitutiepolis met volledige vergoeding te hebben. In werkelijkheid ligt dat getal veel lager.

Honkvast valkuil senioren

Senioren zijn honkvast als het om hun om zorgverzekering gaat. Bijna 60 procent is nog nooit van zorgverzekeraar veranderd. En maar liefst 70 procent is langer dan vijf jaar bij dezelfde zorgverzekeraar klant. Den Haan: “Dat is tevens een valkuil. Men denkt dat men goed zit, maar men vergeet dat elk jaar de polis en de voorwaarden veranderen. Vorig jaar moesten verzekeraars nog  75 procent vergoeden, ongeacht de polis. Inmiddels bieden verzekeraars ook polissen aan waarbij dat niet hoeft en zij beduidend minder vergoeden, bijvoorbeeld maar 50% van de kosten. Wij zijn bang dat mensen dit onderschatten en ineens met hoge ziekenhuisrekeningen komen te zitten.”

Beter communiceren

ANBO vindt dat zorgverzekeraars  de veranderingen beter moeten communiceren. Op het moment dat ze de premie bekend maken zouden ze ook de verschillen met vorig jaar overzichtelijk op een rij voor de klant moeten zetten. Op die manier kunnen mensen een weloverwogen keuze maken. Wie er niet uitkomt, kan 24 uur per dag, 7 dagen per week de ANBO SUCSEZ Zorgadvieslijn bellen. Daar kan men vrijblijvend vragen over de zorgverzekeringen stellen.

Over dit onderzoek
Dit onderzoek is afgenomen onder leden en niet-leden. Tachtig procent van de respondenten is ANBO-lid. Het onderzoek heeft gelopen van 6 tot 22 november. In totaal deden 6506 respondenten mee van wie 60 procent man en 40 procent vrouw. De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 66 en 70 jaar.  

Bekijk hier alle resultaten 

Bekijk hier de uitzending van Hallo Nederland van Omroep Max over het onderzoek.  

Beluister hier het interview met Omroep Vlaardingen.