30 januari 2020

Voltooid Leven rapport brengt nuance en benadrukt zorgvuldigheid

Vandaag verschenen de resultaten van het PERSPECTIEF-onderzoek van de commissie Van Wijngaarden. Deze commissie heeft in opdracht van het Kabinet onderzocht hoe groot de groep ouderen is die vinden dat hun leven voltooid is en dit leven willen beëindigen.

Op basis van een grote steekproef heeft de commissie berekend dat het om een groep van 10.000 mensen met een concrete doodswens gaat. Opvallend is dat de helft van deze mensen uit een lagere sociale klasse komt en dat vrouwen zijn oververtegenwoordigd. Een aanhoudende doodswens komt niet alleen voor in de hoogste leeftijdscategorieën, maar komt wel een stuk vaker voor naarmate de leeftijd vordert.

Breed maatschappelijk debat

ANBO is voorstander van een breed maatschappelijk debat over voltooid leven. Wat ons betreft zou dit debat over sterven, euthanasie en voltooid leven moeten gaan en alle leeftijden en levensfasen omvatten. Moeilijke discussies moeten met nuance en respect worden gevoerd, waarbij wij vinden dat iedereen recht heeft op zelfbeschikking.

Nuance en respect

Wij zijn blij dat het rapport van de commissie deze nuance brengt. De wensen van de groep mensen met een aanhoudende doodswens blijkt behoorlijk divers. Dit zou wat ons betreft moeten leiden tot een breder debat en grote zorgvuldigheid in een eventuele uitwerking om deze groep mensen tegemoet te komen. Vooral omdat uit het rapport van de commissie blijkt dat het verlangen naar de dood bij veel mensen niet continue op de voorgrond staat. Verlangens tussen sterven wisselen af met een wens om te leven. De keuze tot levensbeëindiging op basis van voltooid leven moet dan ook weloverwogen gemaakt worden.

Klik hier voor het PERSPECTIEF-onderzoek

 

 

Naar overzicht
mantelzorg
Gezondheid