28 november 2011

Vervolg voor ANBO project Blijf Veilig Mobiel

Het project Blijf Veilig Mobiel, waarin tien organisaties drie jaar samenwerkten aan veiligheid voor senioren in het verkeer, krijgt een vervolg. Tijdens een eindsymposium op 24 november werd door minister Schulz van Haegen een nieuwe subsidie toegezegd.

Utrecht - Een half miljoen om het succesvolle veiligheidsproject Blijf Veilig Mobiel een vervolg te geven. Die toezegging deed de minister van Infrastructuur en Milieu aan het slot van de drukbezochte bijeenkomst in het Beatrixgebouw van de Utrechtse Jaarbeurs. Met het geld willen samenwerkende partijen zich de komende jaren onder meer gaan toeleggen op individueel mobiliteitsadvies, een uniforme scootmobielcursus en methoden om senioren te stimuleren langer veilig te blijven fietsen. Blijf Veilig Mobiel (BVM) kwam in 2008 tot stand dankzij samenwerking tussen de ouderenbonden, ANWB, Veilig Verkeer Nederlanden, de Fietsersbond en anderen. Trekker van het project is ANBO, de belangrijkste vertegenwoordiger van senioren in ons land.

Samenvatting

Tijdens het eindsymposium, bedoeld om balans op te maken van drie jaar BVM, voerden vertegenwoordigers van enkele belangrijke deelnemende partijen het woord. Hierna een korte samenvatting van het programma.

Projectleider Liesbeth Boerwinkel (ANBO) neemt als eerste plaats achter de microfoon om de circa 150 aanwezigen welkom te heten. Na een heldere uiteenzetting over het samenwerkingsproject geeft zij de microfoon aan dagvoorzitter Violet Falkenburg, die gedurende de bijeenkomst leiding geeft aan de plenaire sessies. Met een persoonlijk verhaal en korte gesprekjes met de aanwezigen weet zij de zaal al snel voor zich te winnen. Namens de ANWB treedt directeur Guido van Woerkom voor het voetlicht. Hij begint zijn verhaal met de constatering dat veel ouderen moeite hebben te erkennen dat deelname aan het verkeer lastiger wordt. "Maar ook hun kinderen blijven in gebreke", aldus Van Woerkom. "Ook voor hen ligt het gevoelig hun ouders te moeten zeggen dat het tijd wordt hun rijbewijzen in te leveren of dat het verstandiger is niet meer op de fiets te stappen." Hij vindt het belangrijk 'te blijven werken aan de BVM-agenda'. Volgens de directeur voelen 500.000 tot 1 miljoen mensen zich onzeker in het verkeer.

Na Van Woerkom is het de beurt aan Hugo van Steenhoven, directeur van de Fietsersbond. Zijn stelling: 'De openbare ruimte moet toegankelijk zijn voor iedereen'. Dankzij zijn achterban kent hij de hindernissen en gevaren die vooral senioren ondervinden tijdens het fietsen, als geen ander. Eén daarvan is de aanwezigheid van (te) veel paaltjes, die voor velen een gevaar opleveren. Hij pleit ervoor ze weg te halen waar ze niet nodig zijn en op andere plaatsen duidelijk zichtbaar te maken. De Fietsersbond initieerde De Fietsschool. Een filmpje laat zien hoe ouderen wordt geleerd veilig op en af te stappen en hoe hen -tijdens het rijden van een parcours- zinvolle tips worden gegeven.

Na de eerste plenaire sessie verdeelt het gezelschap zich over vijf kleinere zalen, waar -met onderbreking van een lunch- drie workshoprondes van 45 minuten worden gehouden. Nadat het publiek even na drie uur 's middags weer heeft plaatsgenomen in de grote zaal, kondigt dagvoorzitter Violet Falkenburg Karla Peijs, voorzitter van Veilig Verkeer Nederland, aan. "Het programma Blijf Veilig Mobiel sluit uitstekend aan bij onze missie", aldus de vroegere minister die tegenwoordig commissaris van de Koningin in Zeeland is. "Iedereen moet veilig over straat kunnen. Ook ouderen. Als dat niet meer kan, is dat een abonnement op eenzaamheid." In haar toespraak onderstreept zij het belang van mobiliteit van senioren in verband met hun levensvreugde.

De laatste spreker van de dag is Melanie Schulz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu. Met haar toezegging om delen van het samenwerkingsproject ook in de komende periode financieel te ondersteunen, oogst zij applaus van het publiek dat voornamelijk bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties.

Naar overzicht
Wonen