06 januari 2021

Verreweg de meeste ouderen willen een coronaprik

Het gros van de ouderen is bereid om zich te laten inenten tegen het coronavirus. Dat concludeert onderzoeksbureau Ipsos. Zelfs nog meer dan bleek uit een eerdere peiling van ANBO.
anbo-gezondheid-vaccineren-10
Click outside of the modal to close it

Volgens het onderzoek van Ipsos is 86% van de mensen ouder dan 55 jaar van plan om zich te laten vaccineren tegen corona. Dat is een groot verschil met jongeren. Want bij mensen tussen 19 en 34 jaar ligt dat percentage slechts op 65%.

Ook uit de eerdere peiling van ANBO, gedaan in november, kwam naar voren dat relatief veel ouderen zich willen laten inenten. Toen was dat al ruim twee derde. Naarmate er meer bekend is over de vaccins, groeit het percentage mensen dat de prik wil.

In maart start het vaccineren van thuiswonende 60-plussers. Wanneer 60-plussers in verzorgingshuizen aan de beurt zijn, is nog niet zeker (omdat hun vaccin nog moet worden goedgekeurd). Jongere mensen worden vanaf april opgeroepen een prik te komen halen.

ANBO roept de overheid op om nu snel meer energie te stoppen in een goede campagne over vaccineren. Hoe meer jongeren zich laten inenten, hoe beter ouderen worden beschermd!

De Tweede Kamer heeft het vaccinatieplan goedgekeurd. Klik hier voor de routekaart van de rijksoverheid.

Naar overzicht
anbo-gezondheid-vaccineren-02
Gezondheid