1 februari 2021

Verrassende uitkomsten onderzoek naar verpleeghuizen in coronatijd

Een deel van het personeel in verpleeghuizen geeft aan door corona minder aan zorgtaken toe te komen. Toch zijn mensen positiever over de tijd en aandacht die de bewoners krijgen. Dat is een verrassende uitkomst van het onderzoek van Radar dat het televisieprogramma vanavond brengt.

Zo’n 4.000 mensen hebben meegedaan aan de enquête van het consumentenprogramma Radar naar het wonen en werken in een verpleeg- of verzorgingshuis. Waaronder personeelsleden (bijna 800), relatief veel bezoekers (ruim 3.200) en een aantal bewoners (80). Het onderzoek geeft een beeld van hoe mensen het beleven in coronatijd.

Uitkomsten enquête

 • Bijna de helft van het personeel geeft aan dat zij sinds de corona-uitbraak minder aan zorgtaken toekomen dan voorheen. Door corona is er een hogere uitval van personeel en daarmee een hogere werkdruk. Het aan- en uitdoen van beschermende kleding neemt natuurlijk tijd in beslag. En door corona moet er ook meer geregeld worden.
   
 • Een derde van alle respondenten geeft aan dat corona ervoor zorgt dat bewoners niet altijd even snel eten en drinken krijgen of naar de wc worden geholpen.
   
 • Maar ondanks corona zijn mensen – ten opzichte van de enquête van vier jaar geleden – positiever over de mogelijkheid voor bewoners om naar buiten te gaan. Dat geldt ook voor de tijd en aandacht die zij van de medewerkers krijgen.
anbo-gezondheid-verpleeghuis-08

Reactie ANBO

 • Het is goed te begrijpen dat een deel van de medewerkers momenteel minder aan zorgtaken toekomt dan voorheen. Dat is natuurlijk ellendig voor de bewoners. Hopelijk herstelt zich dit weer snel na corona. ANBO heeft enorm veel waardering voor de inzet van het zorgpersoneel en vertrouwt erop dat ze daar alles aan zullen doen.
   
 • ANBO snapt dat in coronatijd bewoners soms wat minder aandacht van het personeel kunnen krijgen dan ze verdienen. Dat is heel vervelend. Maar we hebben geen informatie dat voorzieningen en zorg zo teruglopen dat het ten koste zou gaan van de gezondheid van bewoners. Verder kan natuurlijk ook familie een waardevolle rol hebben in het geven van aandacht.
   
 • Dat mensen ook in deze coronatijd positief zijn over de aandacht van het personeel is een groot compliment voor de medewerkers. Het structurele personeelstekort blijft voor ANBO wel een grote zorg. We blijven daarom aandringen op een betere werkomgeving en meer erkenning voor de medewerkers.
anbo-gezondheid-verpleeghuis-05