02 augustus 2012

Verplichting familiehulp ‘goed initiatief’

Seniorenbond ANBO vindt het een ‘goed initiatief’ van zorgorganisatie Vierstroom om familieleden van bewoners te verplichten 4 uur per maand mee te werken. Dit om het welzijn van bewoners te verhogen. Het betreft een experiment, dat dit najaar in twee zorginstellingen voor dementerenden van Stichting Vierstroom wordt gehouden.

Gezelschap houden 

Het is de bedoeling dat de verplichting standaard in de huisregels van alle zorgcentra van Vierstroom wordt opgenomen. Familieleden gaan geen verzorgende taken verrichten, zoals wassen, verschonen en medicijnen geven. Dat doet het opgeleide personeel. Maar de familie kan naar keuze wel bijvoorbeeld gezelschap en toezicht houden. Of gaan wandelen met bewoners en een kop thee zetten, en daarmee het welzijn van de bewoners verhogen. Familie die ver weg woont of weigert mee te helpen kan de verplichting ook ‘afkopen’.

Petje af

ANBO ondersteunt het initiatief van Stichting Vierstroom. De belangenorganisatie vindt "dat je dingen moet uitproberen en het taboe doorbreken dat familie ontslagen is van alle verplichtingen na opname van een dierbare in een zorginstelling. Uit de AWBZ kan dit soort zorg niet meer betaald worden. Familieleden betrekken bij de zorg van hun dementerende vader, moeder, oom of tante kan uitkomst bieden. Daarom ‘petje af’ voor Vierstroom, die met dit experiment de discussie waarop wij onze zorg willen inrichten hoog op de agenda zet,"

Foto: Shutterstock

NaschriftANBO ontvangt reacties van leden die hun zorg uitspreken, maar benadrukt dat het een proef is van Stichting Vierstroom bij nieuwe opnames. Veel vragen, tekortkomingen, barrières zullen aan de orde komen en mogelijk tot bijstelling leiden. Want wat doe je bijvoorbeeld als iemand geen familie heeft, familie ver weg woont e.d. En iemand uitsluiten of lager op de lijst zetten als gevolg van weigering door familie, is waarschijnlijk juridisch niet haalbaar. ANBO staat voor zelfstandigheid en eigen regie van en door senioren. Maar ANBO staat ook voor nieuwe ideeën en aanpak om de kwaliteit van de zorg en de familieparticipatie te vergroten. Daar willen we onze nek voor uitsteken; ook in de publiciteit zoals nu met Stichting Vierstroom. Dat betekent ter zake, familie stimuleren om op vrijwillige basis actief te zijn bij de zorg van familie in verpleeghuizen. Maar tevens, met dit experiment de discussie aangaan met diegenen die vooralsnog zich niet aangesproken voelen om hulp te bieden aan de instelling waar moeder, vader, oom of tante verblijft. Wij letten en vertrouwen erop dat deze test de verschillende ‘haken en ogen’ in kaart zal brengen. Met als doel om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren.
Gezondheid