06 juli 2012

'Verplichte zorg kinderen voor ouders is onzin'

Maar liefst 92 procent van de ANBO-leden vindt het 'onzin' en 'niet haalbaar' om van Nederlanders te verlangen dat ouderen bij hun kinderen intrekken om de hoge kosten van een verzorgingshuis te besparen. Dat blijkt uit ANBO-onderzoek naar de toekomst van de zorg onder ruim 1400 leden. Ook het belonen van gezonder leven wordt naar de prullenbak verwezen: 37 procent van de ondervraagden noemt het onhaalbaar in de praktijk, slechts 20 procent vindt het een goed idee.

ANBO onderzoekt toekomst van de zorg

Als lid van de Sociaal-Economische Raad adviseert ANBO het kabinet over de toekomst van de zorg. Uit het onderzoek van ANBO onder de achterban blijkt veel bewustzijn van de hoge kosten van de zorg. Ook willen mensen hun steentje bijdragen, maar de ideeën moeten wel realistisch zijn. Zo vindt slechts 18 procent van de ondervraagden het een goed idee om dure medische behandeling, die het leven in de terminale fase slechts verlengen, zelf te betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage maakt voor de beantwoording van de vraag nauwelijks uit. Mensen maken wel graag gebruik van zorg op afstand: slechts twaalf procent vindt het een verkeerde ontwikkeling.

Meer specialisatie is goed 

Bijna 75 procent van de ondervraagden vindt het een goede ontwikkeling dat ziekenhuizen zich steeds verder specialiseren. Zo is slechts 10 procent van de respondenten niet bereid om een half uur te reizen voor een operatie. Er is dan geen verschil tussen een kleine staaroperatie en een veel zwaardere vervanging van de heup.

Mantelzorgers moeten ondersteund worden 

Anders dan het in huis nemen van ouders, is de zorg voor hulpbehoevende partners wel vanzelfsprekend. Slechts acht procent van de ondervraagden geeft aan zijn partner niet te willen ondersteunen. Mantelzorgondersteuning is dan wel van essentieel belang: maar liefst 85 procent vindt dat mantelzorgers professionele ondersteuning nodig hebben. Bijna de helft van de ondervraagden zegt dat er in het welzijnswerk sowieso meer gebruik gemaakt moet worden van vrijwilligers, ook als die vrijwilligers zelf een lichamelijke beperking hebben, aldus bijna zestig procent.

Naar overzicht
Gezondheid