04 mei 2016

Verpleegzorg thuis heeft toekomst

Wanneer een iemand 24-uur per dag zorg en/of toezicht nodig heeft, bijvoorbeeld in geval van dementie, lijkt een opname in een verpleeghuis onvermijdelijk. Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt deze vorm van zorg bekostigd. “Maar er zijn ook andere, innovatieve oplossingen mogelijk,” zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Met een ‘volledig pakket thuis’ (VPT) kan iemand soms de verpleegzorg ook in de eigen woning ontvangen. Een vorm die we in de toekomst vaker zullen zien.” In de derde editie van ANBO Magazine een interview met Vivian Broex, directeur van WelThuis.

Verpleegzorg aan eigen bed

WelThuis is niet de enige zorgaanbieder die verpleegzorg buiten het verpleeghuis biedt. Branchevereniging ActiZ geeft aan dat er tientallen organisaties zijn die zo werken. Den Haan: “In 2015 kregen 3800 mensen uit de Wlz een ‘volledig pakket thuis’. Dat is niet voor iedereen een uitkomst: zo moeten de woonomstandigheden geschikt zijn en de zorg mag niet meer kosten dan een opname in een verpleeghuis. Toch is het een geweldige manier om zorg te bieden in de vertrouwde omgeving. Daarmee sluit het prachtig aan bij de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Daarnaast kan het echtparen helpen samen te blijven wanneer één van de twee zware zorg nodig heeft.”

Innovaties, keuzes en persoonlijke voorkeur

“De langdurige zorg moet steeds meer aansluiten bij de persoonlijke voorkeuren van clienten,” vervolgt Den Haan. “Dat vereist een cultuurverandering maar ook innovaties: niet één type verpleegzorg maar alternatieven die passen bij iemands situatie.” ANBO is dan ook blij met de diverse mogelijkheden die de Wlz biedt: naast opname in een verpleeghuis en het volledig pakket thuis zijn er ook Persoonsgebonden Budgetten (Pgb’s) en het ‘modulair pakket thuis’ waarbij een deel van de zorg uit instellingen komt. “Deze opties moeten in de toekomst meer bekend worden en benut, zodat zorg nog meer maatwerk wordt.”

Naar overzicht
Gezondheid