28 juli 2020

Verontrustende stijging aantal oudere verkeersdoden

Het goede nieuws is dat het aantal verkeersdoden onder automobilisten in Nederland de afgelopen twintig jaar is afgenomen. Verontrustend is het gestegen aantal fietsdoden bij 70-plussers.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vandaag cijfers gepubliceerd over het aantal verkeersdoden in Nederland in de periode 1999-2019.

Het aantal fietsdoden per 1 miljoen inwoners liet bij bijna alle leeftijdsgroepen een daling zien, behalve bij de 70-plussers. Het aantal omgekomen 70-plussers op de fiets (inclusief e-bikes) nam met 68 procent toe. Nu zijn 70-plussers ook veel mobieler geworden. Zowel het aantal gemiddelde autokilometers als de gemiddelde fietskilometer nam toe. Maar dat verklaart nog niet de gemeten stijging.

Praktisch vervoermiddel

ANBO vindt de stijging van dodelijke slachtoffers van fietsongelukken bij ouderen zeer verontrustend. “Juist omdat het zo belangrijk is dat we mobiel blijven, moet het veilig blijven. De (elektrische) fiets is natuurlijk een prachtig en praktisch vervoermiddel. Maar deze cijfers laten wel zien dat het nodig is om maatregelen te nemen om de veiligheid beter te waarborgen”, aldus Liane den Haan directeur bestuurder ANBO, vandaag in De Telegraaf.

Ouderen zijn kwetsbaarder in het verkeer met een hoger risico op vallen met ernstige verwondingen. ANBO wil dat er helderheid komt wat de oorzaken zijn. Is dat toenemende drukte, gedrag van verkeersdeelnemers of bijvoorbeeld gebrek aan ervaring bij nieuwe vervoersmiddelen als een elektrische fiets? Dan kunnen we naar gepaste maatregelen kijken.

Cursus

Liane den Haan: “Het rijden op een elektrische fiets vereist vaardigheden die mensen niet altijd direct hebben. Veel mensen denken dat een e-bike niet anders is dan een fiets met een beetje ondersteuning. Maar het is gewoon een ander vervoermiddel. Mensen moeten dan ook goed voorbereid de weg op gaan. Een cursus bij aankoop lijkt ons dan ook een ‘must’ . 

Naar overzicht
E-bike
Gezondheid