17 januari 2019

Vermogensinkomensbijtelling WLZ naar vier procent

De vermogensinkomensbijtelling in de WLZ is per 1 januari 2019 gehalveerd, naar vier procent. Deze maatregel is genomen om de eigen bijdragen aan het wonen in een verpleeghuis te verlagen, zodat, aldus het kabinet, deze mensen minder interen op hun vermogen. 

Bereken de hoogte van de eigen bijdrage

Vermogensinkomensbijtelling; hoe zit het?

Tot 2012 was er geen extra bijtelling; het vermogen in de aangifte inkomstenbelasting was bepalend. Daarbij is uitgegaan van een fictieve 4 procent opbrengst. Vanaf 2012 kwam daar 8 procent bij, een totaal van 12 procent. Die 8 procent is met ingang van 1 januari 2019 4 procent geworden, maar het is nog altijd een opslag op het deel in de aangifte inkomstenbelasting. De fictieve 4 procent is overigens vervallen in 2017. Daarvoor is een nogal ingewikkeld systeem in de plaats gekomen.

De eigen bijdrage wordt voor wat betreft het vermogen nu zo berekend:
Iemand heeft een voordeel uit sparen en beleggen van 25.000 euro. In de aangifte inkomstenbelasting wordt daarvoor 717 euro bij het inkomen geteld. Het verzamelinkomen (dus inclusief die 717 euro) is de grondslag voor het eigen bijdrage-inkomen. Daar wordt dan nog eens – in de nieuwe situatie - 4 procent van 25.000 euro bij het inkomen geteld: 1.000 euro.

Hoge en lage eigen bijdrage

Over de eerste vier maanden die iemand in een zorginstelling/ verpleeghuis verblijft, betaalt iemand de lage eigen bijdrage. Na vier maanden wordt de eigen bijdrage verhoogd, tenzij iemand bijvoorbeeld een thuiswonende partner heeft of een kind heeft dat zorg nodig heeft. De eigen bijdrage wordt berekend over het laatst (bij de Belastingdienst) bekende verzamelinkomen, dat is dat van twee jaar geleden.  

Maximum hoge eigen bijdrage

De overheid heeft besloten dat er een maximumbedrag is voor de hoge eigen bijdrage. U betaalt in 2019 nooit meer dan € 2.364,80 hoge eigen bijdrage per maand. In 2018 was dit maximum € 2.332,60.

Huis opeten? 

Het NRC maakte in 2018 een artikel over de eigen bijdrage, en zette daarin ook rekenvoorbeelden en tips om het eigen vermogen te verminderen. De tarieven van 2019 zijn in dit artikel nog niet meegenomen.

Huis opeten? Zo voorkom je dat

spaarvarken