30 juli 2019

Verlaging inkomensgrens sociale huurwoningen is een slecht plan

Nederland vergrijst; het aantal ouderen neemt de komende jaren flink toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder is. Vanuit ANBO geven we al jaren aan dat het belangrijk is dat er voldoende en betaalbare woningen zijn voor de groeiende groep ouderen. Nu is het ministerie van Binnenlandse Zaken van plan om de inkomensgrens waarmee eenpersoonshuishouders toegang hebben tot sociale huurwoningen te verlagen. Een slecht plan, vindt ANBO. Daarom trekken we samen met woningcorporaties Woonzorg Nederland, Habion en SOR aan de bel.

Nieuwe woonvormen hard nodig

Liane den Haan: “Als we aan mensen vragen hoe ze later graag willen wonen, dan zeggen ze: zelfstandig, maar wel dicht in de buurt van andere mensen en voorzieningen. Er is dus behoefte aan nieuwe woonvormen: zelfstandig wonen met gedeelde voorzieningen en zorg in de buurt. Waar mensen elkaar ontmoeten en de mogelijkheid hebben om samen activiteiten te ondernemen, wanneer ze daar zin in hebben. En waar ouderen elkaar helpen als het nodig is. Zulke woonvormen verhogen de kwaliteit van leven, verminderen de zorgkosten en beperken het risico op eenzaamheid.”

Mensen blijven wonen in ongeschikte woning

Maar die nieuwe, collectieve woonvormen zijn er nu nog maar mondjesmaat. Bovendien ligt er een concept wetsvoorstel van het kabinet om de inkomensgrens waarmee eenpersoonshuishouders toegang hebben tot sociale huurwoningen te verlagen. En dat zijn vaak alleenstaande ouderen. Door de verlaging van de inkomensgrens worden circa 42.000 eenpersoonshuishoudens in de AOW-leeftijd niet langer tot de doelgroep voor sociale huur gerekend. Dit betekent dat een groep senioren die naar een geschikte woonvorm wil of moet verhuizen, dat niet meer kan. Consequentie is dat ze in een ongeschikte woning blijven wonen. Dit remt de doorstroming uit eengezinswoningen die nodig zijn voor gezinnen. Daarnaast weten we dat het te lang blijven wonen in een ongeschikte woning leidt tot meer eenzaamheid en hogere zorgkosten. Bijvoorbeeld door meer valincidenten of omdat eerder tot (ziekenhuis)opname wordt overgegaan.

Span het paard niet achter de wagen

Liane den Haan: “Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn! Daarom hebben we samen met de woningcorporaties Woonzorg Nederland, Habion en SOR een reactie naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken gestuurd op dit concept wetsvoorstel. De inkomensgrens waarmee eenpersoonshuishoudens toegang hebben tot sociale huurwoningen moet niet omlaag. Als we willen dat mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen, moeten we dat faciliteren. We pleiten er dan ook voor om in elk geval voor ouderen een uitzondering te maken op de verlaging van de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens.”

Klik hier voor de reactie van Woonzorg Nederland, Habion, SOR en ANBO op het concept wetsvoorstel

Flat