06 oktober 2015

Verklaring Ledenraad ANBO

De Ledenraad van ANBO heeft maandag 5 oktober in een bijzondere vergadering het vertrouwen uitgesproken in de directeur-bestuurder, Liane den Haan, en het door haar uitgevoerde beleid. De Ledenraad betreurt de ontstane commotie, die door onjuiste berichtgeving door dissidenten is ontstaan. De Raad vindt dat het veranderingsproces ANBO Anders door de directeur-bestuurder moet worden uitgevoerd, in het belang van alle leden.   

Naar overzicht
Inkomen