17 mei 2021

Verkeerde keuze AOW kan nu toch worden teruggedraaid

Als uw partner in een verpleeghuis komt en u hebt per ongeluk een verkeerde keuze gemaakt over uw AOW, dan kan dat nu toch worden teruggedraaid. ANBO heeft hiervoor gestreden en is blij met dit succes voor alle gepensioneerde echtparen.

Het is al langer een doorn in het oog van ANBO: de keuze die echtparen voor hun AOW kunnen maken als één van beiden in een zorginstelling moet worden opgenomen, zoals een verpleeghuis. Mensen kunnen er dan voor kiezen om voortaan AOW voor een alleenstaande te ontvangen, in plaats van AOW voor een gehuwde, omdat ze niet meer één huishouden vormen.

Veel duurder

Dat klinkt in eerste instantie aantrekkelijk, want het inkomen stijgt dan fors. Maar op andere terreinen zijn gepensioneerden ineens veel duurder uit, omdat ze bijvoorbeeld een veel hogere eigen bijdrage moeten gaan betalen voor de zorg in de instelling.

In het tv-programma Kassa vertelde de 70-jarige Annet dat haar eigen bijdrage voor het verpleeghuis omhoog ging van 600 naar 1700 euro per maand nadat ze had gekozen voor een alleenstaanden-AOW.

Ook kan de keuze gevolgen hebben voor onder meer de zorgtoeslag of de inkomstenbelasting.

In ongeveer 70% van de gevallen is de keuze voor een alleenstaanden-AOW ongunstig en dat blijkt meestal pas als het te laat is. En de keuze kon tot nu toe niet worden teruggedraaid. ANBO heeft daar de afgelopen jaren geregeld aandacht voor gevraagd.

Onduidelijke gevolgen

De SVB, die de AOW regelt en uitbetaalt, geeft mensen die in het verleden de verkeerde keuze hebben gemaakt nu de gelegenheid die terug te draaien. De mensen die het betreft, zijn hierover afgelopen week geïnformeerd. ANBO is er blij mee dat de SVB openstaat voor signalen uit de samenleving en dat het beleid is aangepast.

Toch is er nog steeds wat te verbeteren: alles moet veel eenvoudiger worden. Nu kiezen mensen voor een alleenstaanden-AOW omdat niet direct duidelijk is welke gevolgen het heeft. ANBO gaat zich de komende tijd sterk maken voor die vereenvoudiging.

Voor onze leden hebben we een leidraad gemaakt. Die helpt bij het maken van de juiste keuze. De leidraad kunt u terugvinden op het online gedeelte voor leden, Mijn ANBO: www.anbo.nl/gescheiden-leven

Samen staan we sterk

ANBO is uw gids voor goed ouder worden. Als ouderenorganisatie behartigen wij de belangen van senioren op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen. Zo maken wij ons hard voor een goed pensioen, voldoende geschikte woningen en toegankelijke gezondheidszorg. Voor nu én voor de toekomst. Sluit u aan bij ANBO en laat ons ook u vertegenwoordigen. Samen staan we sterk(er)!

Word lid van ANBO >>

anbo-inkomen-22.jpg