09 juni 2016

Verhuurdersheffing werkt niet

De verhuurdersheffing heeft nadelige gevolgen voor zowel woningcorporaties, huurders en de woningmarkt in zijn geheel. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes (de vereniging van woningcorporaties) en de Woonbond. Om de heffing aan het Rijk te kunnen betalen verhogen woningcorporaties de huren, verkopen ze sociale huurwoningen en bouwen ze minder woningen.

Huurder is alle gevallen de dupe

ANBO is altijd tegen de verhuurdersheffing geweest. Directeur-bestuurder Liane den Haan: “De huurder is in alle gevallen de dupe. Dat kan niet de bedoeling zijn. Er is een groeiende vraag naar betaalbare huurwoningen. Ook voor senioren. Zowel in de vrije sector als in de sociale sector. Vanaf het moment dat dit idee bekend werd hebben wij gezegd: dit gaat de verkeerde kant op. De verhuurdersheffing zet woningcorporaties financieel klem waardoor ze te weinig ruimte hebben om te investeren in verbouw en nieuwbouw.”

Extra geld voor de overheid

De verhuurdersheffing is in 2013 ingevoerd. Eigenaren van sociale huurwoningen, meestal corporaties, moeten het Rijk een belasting betalen. De maatregel moet het Rijk extra inkomsten opleveren, maar door huurverhoging kunnen meer mensen huurtoeslag aanvragen.  

Den Haan: “De vraag naar geschikte (huur)woningen zal de komende jaren toenemen en de woningmarkt zelf lost het probleem niet op. Na deze conclusies moet Blok  de verhuurdersheffing afschaffen en gemeenten opdracht te geven om het woningaanbod weer in balans te brengen. Dat betekent bij- en verbouwen en genoeg woningen voor verschillende inkomensgroepen. En in ieder geval niet snijden in de huurtoeslag zoals het kabinet vorige maand aankondigde! ”

Minister Blok van Wonen Rijksdienst komt binnenkort met een eigen evaluatie.

Wonen