20 december 2017

Verhoging AOW-leeftijd moet echt evenwichtiger

De verhoging van de AOW-leeftijd gaat echt te snel en het kabinet zou er alles aan moeten doen de versnelde verhoging te temporiseren. Dat zegt ANBO-directeur Liane den Haan na uitspraken van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat hij er niets voor voelt de AOW-leeftijd te bevriezen.

“Daarmee gaat de minister voorbij aan de problemen die zijn ontstaan door de AOW-leeftijd zo snel te verhogen. Mensen in zware beroepen houden het langer werken nu al niet vol. En ook al gaat het in economisch opzicht goed met Nederland, grote groepen oudere werklozen komen steeds verder klem te zitten. ANBO is niet voor het terugdraaien van de AOW-leeftijd naar 65 jaar. Maar wij dringen er opnieuw op aan de verhoging van de AOW-leeftijd evenwichtig te maken”, zegt Den Haan.

Nu 65 jaar en 9 maanden

De AOW-leeftijd is nu gestegen tot 65 jaar en 9 maanden. Volgend jaar wordt dat 66 jaar en in 2021 67 jaar. Daarna wordt de leeftijd waarop we moeten doorwerken gekoppeld aan de levensverwachting. Daardoor komt de AOW-leeftijd in 2022 uit op 67 jaar en 3 maanden.

Den Haan: “Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat ook werkgevers problemen hebben met de snelle verhoging van de AOW-leeftijd. Zij pleiten voor een flexibilisering van de AOW-leeftijd. Het is ronduit jammer dat het kabinet daar niet naar luistert.”

Langdurig werkloos

Uit recente publicaties van uitkeringsinstantie UWV blijkt nog altijd dat de langdurige werkloosheid onder oudere werklozen hardnekkig is. Tegelijkertijd is uit eerdere publicaties gebleken dat de armoede onder deze groep in de periode voor de AOW-leeftijd stijgt totdat de AOW-uitkering en eventueel pensioen wordt ontvangen. Het perspectief voor deze groep is ronduit slecht. Ondertussen is Nederland in de Europese Unie koploper met de verhoging van de AOW-leeftijd. Niet onvermeld mag worden dat groepen bovendien gedupeerd zijn door het zogeheten AOW-gat, waarbij het nadeel slechts ten dele is gecompenseerd.