17 juli 2017

Verhoging AOW-leeftijd dempen

Vanochtend deden werkgeverskoepels voor de bouw-, metaal- en installatiebranche een oproep aan politiek Den Haag om de verhoging van de AOW-leeftijd te bevriezen. Dit om te voorkomen dat groepen werknemers vóór hun pensioendatum uitvallen om een andere reden dan pensionering.

ANBO deed eind april al een soortgelijke oproep. "In onze brief aan de informateur hebben wij aandacht gevraagd voor de problemen rondom de snelle verhoging van de AOW-leeftijd", aldus Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. "Wij zien dat de snelle verhoging tot allerlei maatschappelijke problemen leiden."

Niet bereid

Voor deze problemen heeft ANBO het kabinet Rutte I, verantwoordelijk voor de snelle verhoging van de AOW-leeftijd, al gewaarschuwd. Het tempo dat in de verhoging is aangebracht, kunnen lang niet alle burgers die nadeel van de verhoging ondervinden oplossen.
De destijds haastig getroffen overbruggingsregeling om een AOW-gat op te vangen, is ruimschoots onvoldoende. Onlangs bleek de staatssecretaris niet bereid om de doelgroep van de overbruggingsregeling uit te breiden.

Den Haan: "Ook ANBO vindt dat de AOW-leeftijd niet terug moet naar 65 jaar. Maar bij een verhoging moet de overheid wel realistisch zijn en geen maatregelen nemen die burgers in problemen brengen."

Temporiseren

ANBO pleit voor een temporiseren van de verhoging van de AOW- leeftijd. Voor de korte termijn stellen wij voor om gedurende de komende vier jaren de voorgenomen verhoging van vier maanden per jaar te halveren naar twee maanden per jaar.
Voor de lange termijn is ons voorstel om een nieuw tijdspad vast te stellen waarin het evenwicht tussen het aantal gewerkte jaren en de AOW-jaren wordt hersteld.

U kunt hier ons eerdere bericht én de brief aan de informateur lezen.