22 juni 2016

Verbetering risicoverevening goed voor chronisch zieke

Om zorgverzekeraars te stimuleren om betere zorg in te kopen voor mensen met gemiddeld hoge ziektekosten, komt minister Schippers (Volksgezondheid) met extra maatregelen. Dit doet ze door het systeem van ‘risicoverevening’ te verbeteren. Dat is een ander woord voor de compensatie die zorgverzekeraars krijgen voor verschillen in de samenstelling van hun cliëntenbestand. Verzekeraars met meer verzekerden met hoge zorgkosten krijgen zo extra geld zodat er een gelijk speelveld is ten opzichte van verzekeraars met weinig ‘dure’ verzekerden.

Chronische aandoeningen

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, vindt de maatregel van de minister een goede ontwikkeling. “Veel senioren ontwikkelen chronische aandoeningen, waardoor ze gemiddeld hoge zorgkosten maken. De maatregel zorgt ervoor dat zorgverzekeraars toch worden gestimuleerd goed afgestemde zorg voor chronisch zieken in te kopen. Doordat er gericht zorg voor deze doelgroep wordt ingekocht, kunnen ze beter worden geholpen.” Verzekeraars krijgen nu een hogere vergoeding voor in totaal 4,35 miljoen chronisch zieken.

ANBO blijft alert

“Hoewel deze ingreep er op papier goed uitziet voor senioren, moet nog blijken of zorgverzekeraars ook het gewenste gedrag gaan vertonen in de praktijk,” zegt Den Haan. “ANBO blijft alert en we houden in de gaten of de verbeteringen ook zichtbaar worden voor de cliënt.”

Naar overzicht
Gezondheid