27 november 2019

Veranderingen Wmo vanaf 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 verandert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit heeft gevolgen voor iedereen die gebruik maakt van deze voorziening. ANBO zet de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij:

Het abonnementstarief/de eigen bijdrage verandert

Het abonnementstarief was in 2019 maximaal € 17,50 euro per vier weken. Het nieuwe tarief is vastgesteld op maximaal € 19,- per maand. Het gaat hier om een bedrag dat gemeenten maximaal mogen vragen. Meer mag uw gemeente niet vragen. Wel kan uw gemeente ervoor kiezen om de eigen bijdrage lager te laten zijn.

Meer voorzieningen vallen onder het abonnementstarief

Vanaf 1 januari 2020 vallen niet alleen de maatwerkvoorzieningen onder het abonnementstarief. Vanaf dit jaar valt er ook een aantal algemene voorzieningen onder dit tarief. Het gaat hier om alle algemene voorzieningen waarbij sprake is van een 'duurzame hulpverleningsrelatie'. In de praktijk gaat bijvoorbeeld om huishoudelijke hulp en dagbesteding.

Gemeenten geven in hun verordeningen precies aan om welke algemene voorzieningen dit gaat.

Twijfelt u of de Wmo-voorziening waar u gebruik van maakt ook onder dit tarief komt te vallen? Neemt u dan contact op met uw gemeente om het te checken. Komt u er met uw gemeente niet uit? Neemt u dan contact op met onze collega’s van ANBO Raad & Daad, telefoon 0348 46 66 88 en e-mail: raadendaad@anbo.nl

Factuur in 2020 vooraf geïncasseerd

In 2019 betaalde u de factuur één keer in de 4 weken achteraf. In 2020 wordt de factuur één keer per maand vooraf gestuurd. U betaalt de zorg in de zelfde maand waarin u deze ontvangt. Doordat het CAK overgaat van incassering vooraf in plaats van achteraf kan het zijn dat u in één maand 2 facturen ontvangt. U ontvangt dus in 2020 een extra rekening.

Omdat het CAK meer tijd nodig heeft voor de invoering van het nieuwe systeem hebben zij laten weten dat het voor kan komen dat u de facturen voor de eerste maanden van 2020 pas later ontvangt. Mocht u in de problemen komen met de betaling, dan kunt u zonder extra kosten afspraken maken met het CAK over de betaling van deze termijnen. U kunt hiervoor contact opnemen met het CAK.

In onderstaande animatie van het CAK wordt uitgelegd hoe de betaling van Wmo 2020 in zijn werk gaat:

Naar overzicht
Iemand maakt met handschoenen glas schoon
Gezondheid