27 november 2019

Veranderingen Wmo vanaf 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit heeft gevolgen voor  iedereen die gebruik maakt van de maatwerkvoorziening en voor de meeste mensen die gebruikmaken van een algemene voorziening van de Wmo.  ANBO zet de wijzigingen op hoofdlijnen voor u op een rij:

1. Uitbreiding aantal voorzieningen onder abonnementstarief

Sinds 1 januari 2019 vallen de maatwerkvoorzieningen onder het abonnementstarief. Met deze maatregel werd een vast tarief ingevoerd voor de cliënten van de Wmo. Voor deze datum werd voor het gebruik van een maatwerkvoorziening per voorziening een eigen bijdrage gevraagd.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het aantal voorzieningen dat onder het abonnementstarief valt uitgebreid. Vanaf deze datum vallen ook een deel van de algemene voorzieningen onder dit abonnementstarief. Het betreft het deel van de algemene voorzieningen waarbij sprake is van een 'duurzame hulpverleningsrelatie'.  In de praktijk gaat het hierbij meestal om huishoudelijke hulp. In een aantal gemeenten wordt huishoudelijke hulp als een algemene voorziening aangeboden. Ook andere algemene voorzieningen kunnen hier onder vallen.

Gemeenten zijn verplicht om in hun verordening aan te geven welke Wmo voorzieningen onder het abonnementstarief vallen. Omdat gemeenten zelf de vrijheid hebben om ook andere voorzieningen onder het abonnementstarief te plaatsen ondersteuning die onder het abonnementstarief valt per gemeente.

Twijfelt u of de Wmo-voorziening waar u gebruik van maakt ook onder dit tarief komt te vallen? Neemt u dan contact op met uw gemeente om het te checken. Komt u er met uw gemeente niet uit? Neemt u dan contact op met onze collega’s van ANBO Raad & Daad, telefoon 0348 46 66 88 en e-mail: raadendaad@anbo.nl

2. Het tarief wordt omgezet

Het abonnementstarief is nu € 17,50 euro per vier weken voor cliënten die een Wmo-maatwerkvoorziening hebben. Dit tarief wordt vanaf 1 januari 2020 omgezet naar een bedrag van maximaal € 19,- per maand. Uw gemeente kan ervoor kiezen om de eigen bijdrage lager te laten zijn (bijvoorbeeld voor mensen met een minimum inkomen). Uw eigen bijdrage kan in ieder geval niet hoger zijn dan € 19,- per maand.

3. Wijzigingen in de facturering door CAK

Voor klanten van het CAK zijn deze inhoudelijke wijzigingen niet de enige veranderingen waar zij mee te maken krijgen. Ook het systeem van de facturering wordt per 1 januari 2020 aangepast. CAK informeert haar klanten ook over de nieuwe Wmo 2020 en de gevolgen daarvan. Bent u klant van het CAK, dan ontvangt u deze week een brief met meer informatie over het volgende:

  • Factuur in de maand waarin de zorg wordt afgenomen:
    Vanaf het nieuwe jaar zal het CAK maandelijks een factuur gaan sturen in de maand waarin de zorg wordt afgenomen. Nu betalen klanten altijd achteraf voor de zorg. Op basis van signalen van klanten zijn deze verbeteringen in de Wmo doorgevoerd. 
     
  • Situatie in januari 2020:
    Door de overgang krijgen klanten in het begin van 2020 wel tijdelijk meerdere facturen op de deurmat. In januari 2020 worden de facturen over de laatste twee perioden van 2019 verzonden. Het CAK heeft aangegeven dat als dit tot problemen leidt het CAK met de klant naar een oplossing.

Meer weten?

In onderstaande animatie van het CAK wordt uitgelegd hoe de betaling van Wmo 2020 in zijn werk gaat:

Iemand maakt met handschoenen glas schoon
Gezondheid