6 juli 2022

Veranderingen huurtoeslag: zoet, maar vooral veel zuur

Mensen met een relatief laag inkomen die een woning in de vrije sector huren, komen straks ook in aanmerking voor huurtoeslag. Met dit besluit van het kabinet gaat een lang gekoesterde wens van ANBO in vervulling. Maar de rekening daarvoor is onacceptabel hoog.

De regels rondom de huurtoeslag veranderen met ingang van 1 januari 2024. Tot nu toe geldt de huurtoeslag alleen voor sociale huurwoningen en dat wordt dus uitgebreid naar de vrije sector.

Vanwege de huurstijgingen in de vrije sector betalen huurders een steeds groter deel van het inkomen aan woonlasten. Zonder enige compensatie daarvoor. Met de huidige energieprijzen en inflatie wordt de situatie alleen maar erger. Het is daarom goed dat ook deze groep via de huurtoeslag compensatie voor de huur ontvangt.

Werkelijke huur

Maar de rekening die voor deze uitbreiding moet worden betaald, is nogal hoog. Mensen die nu huurtoeslag ontvangen gaan namelijk minder huurtoeslag ontvangen, omdat ook de berekening van de toeslag zelf aangepast wordt. Vanaf 2024 rekent men niet langer met de werkelijke huur die iemand betaalt, maar met een vast huurbedrag dat voor iedereen gelijk is. Voor volwassen is dat vaste bedrag € 520 per maand.

Je hoeft geen rekenwonder te zijn om vast te stellen dat iemand die nu op basis van een huur van € 700 toeslag ontvangt, in de nieuwe situatie minder toeslag gaat krijgen.

Uitgehold

Voor ANBO is dit onbespreekbaar. De koopkracht van ouderen is al sinds 2010 uitgehold. Met de huidige energiecrisis en de steeds maar toenemende inflatie wordt de koopkrachtsituatie ook steeds slechter. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het kabinet deze gevolgen voor lief neemt bij de herziening van de huurtoeslag en mensen met een kwetsbare koopkracht nog verder in de problemen brengt.

Uiteraard is het laatste woord hierover niet gezegd. Het wetsvoorstel is nu voor commentaar aangeboden aan iedereen die wil reageren. U kunt deze zogenoemd internetconsultatie hier vinden.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Veranderingen huurtoeslag: zoet, maar vooral veel zuur