18 december 2015

Veranderingen belastingen 2016

De langverwachte en ook aangekondigde herziening van ons belastingstelsel bleef uit bij de presentatie van de miljoenennota dit jaar. Maar er verandert wel het een en ander in 2016. ANBO Magazine zet het voor u op een rij.

Hogere vrijstelling voor AOW’ers met spaargeld én een laag pensioeninkomen, komt te vervallen

Tot en met 2015 hadden senioren met een laag pensioeninkomen een hogere vrijstelling voor deze belasting dan mensen die de AOW-leeftijd nog niet hadden bereikt; een groter deel van het vermogen was belastingvrij. Dat verschil komt nu te vervallen. Hebt u hiermee te maken? Controleer dan of u nog recht hebt op huurtoeslag. Daarnaast heeft het kabinet de grondslag voor de berekening van de belasting over vermogen per 2017 aangepast.

De maximale zorgtoeslag stijgt naar € 1013 voor iemand die alleen is

Bestaat het huishouden uit meerdere personen, dan kan de maximale zorgtoeslag in 2016 €1935 bedragen.

Hebt u eigen vermogen? Controleer of u nog recht hebt op huurtoeslag

Als u belasting over uw vermogen moet betalen, dan komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag. Zeker nu de ouderentoeslag is geschrapt, kunt u bij de berekening van belasting over uw vermogen vanaf 2016 een belast vermogen hebben. Dan hebt u niet langer recht op huurtoeslag.

Bekijk hier het hele artikel in ANBO Magazine.

Bij het ter perse gaan van ANBO Magazine was het Belastingplan nog niet volledig behandeld waardoor we met oude bedragen hebben moeten rekenen.
Inmiddels zijn de nieuwe bedragen bekend en hebben we een nieuwe berekening gemaakt.
Die kunt u hier bekijken.