17 december 2013

Veerkracht regio-arbeidsmarkt kan groter

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzoek uitgevoerd naar de veerkracht van regionale arbeidsmarkten. De belangrijkste conclusie is dat de verkeerkracht van de regionale arbeidsmarkten veel groter kan zijn. ANBO-directeur Liane den Haan: “Het Planbureau legt de vinger op de zere plek van de arbeidsmarkt. Het komt regelmatig voor dat een groot bedrijf in de regio gedwongen ontslag moet aankondigen vanwege faillissement of krimp en dat die mensen dan niet ergens anders in de buurt aan het werk kunnen, omdat dit soort klappen niet opgevangen kunnen worden.” 

Bevindingen Rapport Planbureau

In het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving staan een drietal bevindingen:

1.Veel werkgelegenheid in de regio zit in sectoren die kennis en vaardigheden vereisen welke niet of nauwelijks te gebruiken zijn in andere sectoren. Hierdoor zijn de mogelijkheden om in een andere regio in dezelfde sector aan de slag te gaan beperkt;  

2.In de regio zijn weinig of geen banen beschikbaar in sectoren die zijn gerelateerd aan een bepaalde grote sector. Hierdoor is bijvoorbeeld de veerkracht van Twente bij een schok in de hightech maakindustrie lager dan die van het zuidoosten van Noord-Brabant;

3. Er zijn in de regio in het algemeen weinig banen in gerelateerde sectoren beschikbaar op pendelafstand, zoals in het noordoosten van Nederland. Dit heeft vooral te maken met de omvang van de totale regionale arbeidsmarkt.

Den Haan: “Dit rapport maakt duidelijk waarom de arbeidsmarkten in de verschillende regio’s van elkaar verschillen en waarom het makkelijker is om in het westen van Nederland een baan te vinden. Dat ontslaat beleidsmakers niet van hun verantwoordelijkheid om meer werkgelegenheid te creëren voor de regionale arbeidsmarkten.”  

Opties

Het Planbureau geeft beleidsmakers een aantal opties om de regionale veerkracht van de economie te vergroten. De mogelijkheden kunnen zijn:

1. Het stimuleren van werkgelegenheid in gerelateerde sectoren van de economie om bij een schok in een sector mobiliteit naar aanpalende sectoren mogelijk te maken.

2. Het bevorderen van sector overstijgende scholing. Dit is een optie die in het kader van de sectorplannen van het sociaal akkoord ook in beeld komt. En van belang is vanwege de snelle veranderingen in de wereldeconomie. Voor werknemers die tijdens hun loopbaan van beroep willen wijzigingen is deze optie ook van belang.

3. Een derde optie is het vergroten van de bereikbaarheid van werk. Met name het verminderen van de reistijd is hierbij een voorwaarde. Gezien de ongelijke verdeling van werk in Nederland is reizen soms de enige optie om werk te vinden. Een kwalitatief goed en snel openbaar vervoer kan hieraan een bijdrage leveren.

4. Het vereenvoudigen van de grenspendel in de randen van Nederland is ook een optie om schokken op te vangen. Met name de betere werkgelegenheidssituatie in Duitsland biedt in dit opzicht mogelijkheden.

Ten slotte benadrukt het rapport de noodzaak van een betere afstemming tussen de verschillende bestuurlijke lagen in Nederland, dus tussen provincie en gemeente. Maatregelen gericht op vergroting van veerkracht moeten op alle niveaus genomen worden. Tegelijkertijd dient op die niveaus coördinatie plaats te vinden tussen maatregelen op verschillende beleidsgebieden zoals arbeidsmarktbeleid, werkgelegenheidsbeleid en onderwijs.

Investeren in arbeidsmarkt

ANBO constateert dat dit rapport ook de noodzaak onderschrijft van intensivering van het beleid gericht op vergroten van de werkgelegenheid. Eerder onderzoek van ANBO liet zien dat oudere werknemers veel willen doen om hun baan te behouden. Den Haan: “Daarom moeten we blijven investeren in de arbeidsmarkt. Niet alleen voor de oudere werknemers, maar ook voor de jongere arbeidskrachten. Zij zullen daar allebei de vruchten van plukken.” 

Inkomen