03 januari 2018

Veel werk te verzetten voor John de Wolf

De werkloosheid is flink gedaald, maar onder ouderen blijft die veel te hoog. Dat blijkt uit de laatste cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

"Dat bewijst des te meer dat er veel werk te verstouwen is voor onze nieuwe medewerker John de Wolf", zegt ANBO-directeur Liane den Haan. Sinds 1 januari is ouderenambassadeur en oud-voetballer John de Wolf overgestapt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar ANBO. Daar zet hij zijn werk voort als ambassadeur Werk & Inkomen.

Den Haan wijst erop dat het bestrijden van de hoge werkloosheid onder ouderen niet alleen een zaak is van werkgevers en werknemers. "De politiek kan het aantrekkelijker en makkelijker maken om ouderen in dienst te nemen.'

In beweging 

Den Haan: "Hij gaat door met zijn werk waarmee hij zowel werkgevers als werkzoekenden in beweging probeert te krijgen. Onder werkgevers wil hij onterechte vooroordelen wegnemen dat ouderen te vaak ziek, inflexibel of te duur zouden zijn. Werkzoekenden gaat hij activeren en helpen bij het inschakelen van hun netwerken als de nieuwe manier van solliciteren."

"Het gaat om de inhoud"

John de Wolf: "Werkgevers zouden vooral naar de inhoud moeten kijken, naar de mens, en niet naar de leeftijd. Het is belangrijk om aan tafel te komen, om te kunnen laten zien dat je de ideale persoon bent voor de job", zegt de oud-international in het nieuwe ANBO Magazine dat eind deze maand verschijnt.

"Maar het probleem is dat oudere werkzoekenden vaak niet eens worden uitgenodigd om aan die tafel te komen zitten", zegt De Wolf. "Ik ken iemand die duizend sollicitatiebrieven heeft gestuurd en maar op tien procent een antwoord heeft gekregen. Dat gaat iets doen met je eigen ikje. Mensen roepen steeds dat er zo veel vacatures zijn. Dat is zo, maar toch zitten er veel ervaren, bekwame ouderen thuis."

Werklozen én werkgevers die denken dat John de Wolf ze kan helpen, kunnen zich melden via communicatie@anbo.nl

 

 

 

 

Inkomen