22 mei 2016

Veel gemeenten moeten beleid huishoudelijke hulp aanpassen

Huishoudelijke hulp is wel degelijk onderdeel van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Zo heeft de Centrale Raad van Beroep (CrvB), de hoogste bestuursrechter, afgelopen week geoordeeld. En dat betekent dat veel gemeenten hun Wmo-beleid opnieuw tegen het licht moeten houden en soms zelfs moeten concluderen dat het afbouwen of stopzetten van uren huishoudelijke hulp aan burgers onrechtmatig was. 

ANBO helpt

ANBO helpt leden: met bezwaar aantekenen, een nieuwe indicatie aanvragen of een nieuw gesprek aanvragen. Hieronder vindt u twee brieven, die leden kosteloos kunnen gebruiken richting de gemeente. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan staan de medewerkers van de ANBO Raadslijn klaar. 

Er wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn en of de gemeente zorgvuldig is geweest

Liane den Haan, directeur-bestuurder ANBO: "Gemeenten kunnen niet langer wegduiken. Omdat huishoudelijke hulp niet letterlijk bij naam werd genoemd als onderdeel van de Wmo, beweerden sommige gemeenten dat ze hier niet voor verantwoordelijk waren. Daar komen ze gelukkig niet meer mee weg. Wel vinden wij het een schande voor de getroffen senioren dat er een rechter aan te pas heeft moeten komen. Dit had de politiek moeten voorkomen." 

ANBO strijdt voor goede zorg bij u thuis

De Centrale Raad van Beroep heeft uitgesproken dat het korten van het aantal uren huishoudelijke hulp vaak niet zorgvuldig is gebeurd en daarmee niet rechtmatig is. Cliënten die dit is overkomen, kunnen daarom recht hebben op het aantal uren huishoudelijke zorg van vóór de herindicatie. Gemeente die niet zorgvuldig zijn geweest moeten hun zaken opnieuw bekijken. ANBO helpt met deze procedure. ANBO strijdt voor goede zorg bij u thuis.  ANBO strijdt voor goede hulp bij u thuis. Steun ons Word nu lid
Naar overzicht
Gezondheid