11 september 2018

VCP: Meer nodig om oudere werknemers aan het werk te helpen

Gemeenten moeten meer doen om 45-plussers aan werk te helpen, zoals intensieve persoonlijke begeleiding en scholing. Een aanpak op maat biedt de meeste kans op succes. In iedere gemeente zou deze extra begeleiding beschikbaar moeten zijn. Dat schrijft de vakcentrale VCP, mede namens ANBO, in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar een debat morgen over de Participatiewet.

Beeldvorming oudere werknemers

Er bestaan nog altijd veel vooroordelen en misvattingen ten aanzien van oudere werkzoekenden. En die verkleinen de kans op een baan. Daarom moet de overheid meer doen om de beeldvorming te veranderen. “Samen met de sociale partners moet de overheid werken aan een cultuuromslag zodat meer oudere werkzoekenden worden aangenomen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “We moeten af van het idee dat werkloze ouderen geen toegevoegde waarde hebben. Dat hebben ze wel degelijk: veel kennis en een schat aan ervaring. Wij maken ons sterk voor duurzame inzetbaarheid , in alle fasen van het leven.”

Eén op drie werkzoekenden 50-plus

Dat beaamt ook oud-voetballer en trainer John de Wolf, ANBO's ambassadeur voor oudere werknemers. "Ouderen hebben ervaring, weinig ziekteverzuim want ze doen geen gekke dingen meer in de weekenden en ze hoeven nooit thuis te blijven voor kleine kinderen", zo zei hij in Vrij, het magazine van de Telegraaf. De Wolf zet zich inmiddels ruim 2,5 jaar in voor de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers, die nog altijd moeilijker aan het werk komen na het verlies van hun baan. Uit de cijfers van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat ouderen, langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking ondanks de gunstige economische omstandigheden maar moeilijk aan de slag komen. Van de mensen die in 2017 nog een WW-uitkering kregen, was één op de drie ouder dan vijftig jaar. 

De VCP pleit in de brief aan de Tweede Kamer overigens niet alleen voor betere kansen voor oudere werknemers, maar ook voor het nakomen van de zogeheten banenafspraak, die verplicht meer mensen met een beperking in dienst te nemen.

Lees de brief van de VCP aan de Tweede Kamer

Op zoek naar werk? 

Belangenbehartiger ANBO en uitzendbureau Ervaren Jaren zetten in april alvast een eerste stap, via een eigen vacaturesite willen beide instanties werkgevers en oudere werkzoekenden op een gemakkelijke manier samenbrengen.

www.anbo.nl/werkt

Vakcentrale VCP

Sinds 1 juli 2017 zijn ANBO, vakbond De Unie en UOV aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De VCP vertegenwoordigt zo’n 270.000 werknemers en gepensioneerden uit diverse beroepsgroepen. De VCP spreekt op centraal niveau mee over zaken als werk, inkomen, pensioen, onderwijs, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. De positie en ontwikkeling van professionals en hun vak hebben daarbij bijzondere aandacht.

Foto: Royal FloraHolland

Inkomen