03 oktober 2018

Vaste lasten omhoog in 2019?

Het leven wordt flink duurder, zo voorspelt vergelijkingssite Pricewise. Een alleenstaande gaat er tot €450 op achteruit, een gezin met drie personen zo'n €700. Dat is een tegenvaller ten opzichte van de koopkrachtvoorspellingen die het kabinet deed tijdens Prinsjesdag. Pricewise rekent de stijgende kosten van de zorgpremie en energiebelastingen mee, en ook de hogere energietarieven, de premies voor schadeverzekeringen en kosten voor internet en tv. "Juist hierom hebben wij op Prinsjesdag flink op de rem getrapt bij alle jubelverhalen", zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. "De koopkrachtplaatjes waar het kabinet mee rekent houden namelijk geen rekening met ontwikkelingen waar we allemaal mee te maken hebben."

Wie doet de koopkrachtvoorspellingen?

Het kabinet baseert de voorspellingen voor de koopkrachtontwikkeling van komend jaar op de berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB start met de berekening van het bruto-inkomen. Dat bestaat uit (een combinatie van) inkomsten uit arbeid, inkomsten uit een eigen onderneming, uitkering en pensioen en daarnaast inkomsten uit vermogen en eventueel ontvangen alimentatie. Op basis daarvan berekent het CPB het netto-inkomen. Vervolgens gaat het CPB rekenen aan de kosten en toeslagen: zorgkosten, eventuele toeslagen, kinderbijslag en de kosten voor kinderopvang. Dat levert het besteedbaar inkomen op. Het CPB rekent voor verschillende groepen uit hoe bepaald beleid van invloed is op het besteedbaar inkomen, en dat doen ze per inwonersgroep. Zo berekent het CPB hoe het besteedbaar inkomen zich ontwikkelt: een plus of een min.

Maar er is meer

"Maar zoals wij eerder al hebben aangegeven, spelen veel meer zaken een rol," aldus Den Haan. "In de koopkrachtberekening moet ook rekening gehouden worden met de stijgende kosten van zorg, de hogere energiebelasting of het duurdere internetabonnement. Pas dán kun je goed uitrekenen hoe het besteedbaar inkomen zich echt ontwikkelt. En wij vrezen voor komend jaar inderdaad een min." ANBO deed al eerder een oproep aan het kabinet om bij de koopkrachtvoorspellingen niet van gemiddelden uit te gaan, maar op basis van meer individuele situaties. Den Haan: "Die oproep herhaal ik hier. Bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal dit één van de ANBO-speerpunten zijn."

Inkomen