13 juni 2018

"Van Huis Naar Thuis zou verplichte kost moeten zijn"

Het uitvergroten van incidenten heeft het imago van verpleeghuizen onterecht verslechterd. Daarover waren Kamerleden en medewerkers van D66, VVD, PvdA, CDA en het Forum voor Democratie het eens, tijdens de vertoning van de film Van Huis Naar Thuis in perscentrum Nieuwspoort. Andere aanwezigen waren verpleeghuisbestuurders en vertegenwoordigers van Actiz, het CIZ, V&VN en Woonz. Een slecht imago heeft ervoor gezorgd dat studenten negatief zijn over de ouderenzorg en dat de sector in zijn algemeenheid kampt met grote personeelstekorten. Daardoor is de werkdruk torenhoog, wat de kwaliteit niet ten goede komt. De komende jaren zijn er 125.000 verpleegkundigen en verzorgenden nodig om te zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Een realistisch beeld van verpleeghuiszorg is cruciaal voor bewoners, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en werknemers in de sector. Daarom zouden de films van Van Huis Naar Thuis verplichte kost moeten zijn op scholen en onder werknemers in de sector, zo stelden de aanwezigen. 

Wees ondernemend

In Van Huis Naar Thuis krijgen uitgesproken bestuurders, verzorgenden en verpleegkundigen een kijkje in elkaars keuken. Dit project is een reis waarin collega's ideeën opdoen, geïnspireerd raken en met een andere blik kijken naar gemaakte keuzes en onderliggende dilemma’s op het gebied van ouderenzorg en de laatste levensfase. Centraal staat de vraag: hoe maken we van een huis een thuis? Van deze bezoeken zijn films gemaakt, waar vervolgens een compilatie van gemaakt is. Wat de bestuurders in Van Huis Naar Thuis bindt is dat ze de kwaliteit van zorg te allen tijde bovenaan zetten en bereid zijn om de regels daaromheen te buigen. Hoewel regelgeving bedoeld is om kwetsbare bewoners te beschermen, hebben bestuurders last van de kramp dat elk incident leidt tot nieuwe regelgeving. De politiek heeft daar een belangrijke rol in, erkennen ook de Kamerleden. 

Congressen

ANBO is bezig met een tournee om de films van Van Huis Naar Thuis aan een breed publiek te laten zien. Los van de vertoning aan Kamerleden en stakeholders organiseerde ANBO drie bijeenkomsten met studenten en is de film vertoond tijdens de jaarvergadering van Actiz en bij toezichthouder IGZ. Ook zal de film draaien tijdens het congres van Waardigheid & Trots. 

Van Huis Naar Thuis

 

 De films van de bezoeken zijn te bekijken via ANBO.nl/vanhuisnaarthuis

Meepraten? Dan kan via de Facebook-community Van Huis Naar Thuis

 

Naar overzicht
Gezondheid