27 mei 2013

Valys tot 2014 bij Connexxion

Omdat de rechter op 17 april de gunning aan een nieuwe vervoerder - De Combinatie - heeft verboden, is door het ministerie van VWS besloten Valys ongewijzigd bij Connexxion Taxi Services te laten. De huidige aanbieder zal het lopende contract onder de huidige voorwaarden uitvoeren tot 1 januari 2014.

Hoger beroep

De Combinatie heeft nog een juridische procedure in hoger beroep lopen. VWS wacht de uitspraak van de rechter af alvorens een besluit te nemen over hoe het vanaf 2014 verder zal gaan. Dat betekent dat er dit jaar niets zal veranderen in de voorwaarden van het vervoer van Valys. De staatssecretaris van VWS heeft de Tweede Kamer geïnformeerd en Valys-reizigers krijgen ook nog informatie hierover.

Verbeteringen

ANBO hecht zeer aan een nieuw contract per 2014, omdat hierin een aantal verbeteringen voor de reizigers kan worden gerealiseerd. Zodra er meer bekend is hierover volgt informatie.

Naar overzicht
Wonen