05 september 2017

Vakcentrale VCP en ANBO: relevantie ‘polder’ moet groter

Door verschillen te overbruggen en compromissen te sluiten zijn werkgevers en werknemers van oudsher belangrijke adviseurs voor het kabinet. Maar de polder moet verbreden en de grote vraagstukken rond werk en inkomen én wonen en zorg agenderen. Daarbij moeten niet de deelbelangen maar de gedeelde belangen voorop staan. Om die visie kracht bij te zetten brengen VCP, ANBO en vele aangesloten organisaties de polder naar het Plein, tijdens de opening van het parlementaire jaar. Met een eigentijdse polder, in het klein nagebouwd, vestigen de clubs de aandacht op die manier van denken.

Relevanter dan ooit!

“De polder is relevanter dan ooit – met grote vragen rond bijvoorbeeld de betaalbaarheid van pensioenen en zorg en de gevolgen van technologie op de arbeidsmarkt – maar de gemiddelde nieuwsconsument ziet vooral gedoe. Verschillen worden vergroot en groepen worden tegenover elkaar gezet, terwijl deze vragen een toekomstvisie op het algemeen belang vereisen. Wij gaan voor jong én oud, werkend én niet-werkend, ziek én gezond, arm én rijk.”, zo zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO.

Gezondere arbeidsmarkt

De VCP en haar leden gaat voor gedeelde belangen boven deelbelangen. Zo worden verschillen overbrugd in plaats van uitvergroot. VCP-voorzitter Nic van Holstein: “Steeds meer werknemers – jong en oud – hebben nauwelijks uitzicht op een contract met goede randvoorwaarden. Het is dan ook teleurstellend wanneer werkgevers met hun opstelling de kans laten liggen om vanuit gedeelde belangen met elkaar tot verbeteringen te komen. Centrale akkoorden zijn een middel, geen doel op zich. Sectoren, branches, zelfs werkvloeren verschillen. De VCP wil meer uitdagingen vanuit die randvoorwaarden, per sector, branche of zelfs organisatie het hoofd te bieden. We zien grote tekorten aan nieuw personeel in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs, terwijl er tegelijkertijd 440.000 mensen werk zoeken. We zien dat werkgevers nog altijd niet sámen willen optrekken, terwijl iederéén een belang heeft bij een gezonde sectoren, waarin geïnvesteerd wordt in kennis, scholing en groei.

Vakcentrale VCP

Sinds 1 juli 2017 zijn ANBO, vakbond De Unie en UOV aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De VCP vertegenwoordigt zo’n 270.000 werknemers uit diverse beroepsgroepen. De VCP spreekt op centraal niveau mee over zaken als werk, inkomen, pensioen, onderwijs, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. De positie en ontwikkeling van professionals en hun vak hebben daarbij bijzondere aandacht.

Hieronder ziet u een foto-impressie van 'de Nieuwe Polder op het Plein' vandaag:

Klik op onderstaande flyer om 'm te vergroten:

Naar overzicht
Inkomen