17 januari 2021

Vaccineren senioren gaat toch eerder van start

Het vaccineren van senioren tegen het coronavirus gaat toch eerder van start dan eerst was voorzien. ANBO heeft er altijd voor gepleit dat zij éérst aan de beurt zijn. Zij zijn immers degenen die de grootste kans hebben om ernstig ziek te worden van corona en te overlijden.

Morgen (maandag 18 januari) start de overheid met de eerste vaccinaties voor de senioren in de verpleeghuizen. De tweede aanpassing in de vaccinatiestrategie is dat een week later (maandag 25 januari) wordt begonnen met de vaccinatie van senioren in kleinschalige woonvormen. Vanaf medio februari zijn de senioren thuis aan de beurt.

Nu wel doorpakken

Anneke Sipkens, directeur-bestuurder van ANBO: “Ook de Gezondheidsraad heeft al meerdere keren aangeven dat het belangrijk is dat senioren zo snel mogelijk worden gevaccineerd. Het is goed dat het kabinet nu alles in het werk stelt om het proces te versnellen en senioren eerder te laten vaccineren."

ANBO verwacht wel dat deze plannen nu ook ongewijzigd en consequent worden doorgezet en dat mensen hier op kunnen rekenen. Sipkens: “Duidelijk beleid met een goede uitleg zijn belangrijk om het vertrouwen in het hele proces te behouden.”

anbo-gezondheid-vaccineren-04
Click outside of the modal to close it

Onze standpunten

In een notendop waar ANBO - in deze discussie over de volgorde van vaccineren - steeds voor pleit:

  1. Vaccineer ouderen als eerste. Zij maken de grootste kans om ernstig ziek te worden en te overlijden.  
     
  2. Houd je aan je plan en wijzig dus niet steeds de volgorde waarin mensen worden gevaccineerd. Want als de logistiek steeds wijzigt, kan dat invloed hebben op de snelheid van vaccineren.
     
  3. Begin bij het vaccineren van ouderen met de mensen met onderliggend lijden zoals bijvoorbeeld hartproblemen en diabetes.
Naar overzicht
anbo-gezondheid-vaccineren-03
Gezondheid