01 november 2018

Utrechtse gemeenten vrezen tekort op Wmo in 2019

Bij de helft van de gemeenten in de provincie Utrecht dreigt dit jaar een tekort op de Wmo, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dat blijkt uit onderzoek van RTVUtrecht. De tekorten op de Wmo zijn opvallend, omdat de meerderheid van de gemeenten de afgelopen jaren vooral overschotten had. Bovendien zullen te tekorten bij ongewijzigd beleid verder oplopen, omdat de uitgaven van gemeenten aan Wmo flink stijgen, en de inkomsten dalen. Gemeenten zijn ten eerste verplicht reële, en dus hogere, tarieven te betalen aan thuiszorgorganisaties. Dat is belangrijk omdat veel gemeenten de thuiszorgorganisaties afknepen en onder kostprijs betaalden. Ten tweede wordt de eigen bijdrage afgeschaft; burgers die recht hebben op een Wmo-voorziening betalen vanaf 1 januari 2019 een vast tarief van 17,50 per vier weken. Dat leidt naar alle waarschijnlijkheid tot minder inkomsten voor gemeenten.

Vooral overschotten

De afgelopen jaren hadden gemeenten vooral overschotten op de Wmo, zó veel dat ANBO zich zorgen maakte over de kwaliteit van de dienstverlening en de bereikbaarheid van de Wmo voor bewoners. Nu slaat het in ieder geval in de provincie Utrecht inmiddels om, nu er meer gebruik wordt gemaakt van de Wmo en er een aantal financiële tegenvallers zijn. Zorgelijk, zegt ANBO ook hierover. "Het is belangrijk dat gemeenten nu niet in de kramp schieten, en drastisch gaan bezuinigen. Nu is de tijd om te formuleren wat er écht nodig is om burger te ondersteunen in hun zelfstandigheid, en vervolgens te bepalen hoeveel geld daarvoor nodig is", zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Visie

ANBO wil al jaren dat gemeenten meer oog hebben voor de demografische ontwikkelingen binnen hun gemeenten, en de gevolgen die dat heeft op wonen, zorg, hulp en ondersteuning. Den Haan: "We vergrijzen, en op zich is dat heel goed nieuws. We leven langer en langer gezond. Maar het vraagt wel wat van de manier waarop we oud worden; liefst zo zelfstandig mogelijk. De gemeente speelt daarin een cruciale rol. Die rol vereist een visie op goede hulp en ondersteuning, en nadrukkelijk géén extra bezuinigingen. Om een voorbeeld te geven: veel gemeenten hebben al bezuinigd op bijvoorbeeld dagbesteding – essentieel om langer zelfstandig te wonen en om mantelzorgers ademruimte te geven. We willen dus juist méér mogelijkheden voor dagbesteding, en niet nóg minder. Nóg minder voorzieningen gaan voor problemen zorgen, vooral omdat we weten dat juist investeringen in welzijn veel onnodige zorg voorkomt. Gemeenten moeten dus aan de slag met hun visie; nu is de tijd."

Bekijk het commentaar van Liane den Haan bij RTVUtrecht

Iemand maakt met handschoenen glas schoon
Gezondheid