03 november 2012

Uitwerking afschaffing zorgtoeslag verkeerd

Ook ANBO is boos en bezorgd over de gevolgen van het invoeren van een inkomensafhankelijke zorgpremie. Hoewel ANBO steeds gepleit heeft voor het afschaffen van de zorgtoeslag en het invoeren van een inkomensafhankelijke zorgpremie, leidt deze manier van uitvoeren tot te zware lasten en een te grote inkomensdaling bij middeninkomens. Bovendien gaat de kwaliteit van zorg niet omhoog en wordt de transparantie niet verbeterd. Sterker, de concurrentie tussen zorgverzekeraars verdwijnt, omdat de prikkels om beter te doen, ontbreken.

Verziekt

ANBO-directeur Liane den Haan: "PvdA en VVD hebben een goed idee volkomen verziekt. Principieel is het goed om hogere inkomens meer te laten betalen voor zorg. Je daagt verzekeraars uit om te concurreren op de kwaliteit van zorg en niet langer op de prijs van de basispremie. Bovendien stop je het rondpompen van geld omdat de zorgtoeslag afgeschaft kan worden. Echter, met het VVD/PvdA-plan wordt de zorg niet beter en wordt de solidariteit tussen de hogere en lagere inkomens aangetast. En het plan levert niet eens een besparing op! ANBO richt zijn pijlen de komende tijd op dit idiote plan."

AWBZ is opeens geen recht meer

Ook over de vergaande bezuinigingen op de AWBZ is ANBO negatief. Den Haan: “Het akkoord spreekt van versoberde dienstverlening en beperkte aanspraken. Maar de gemeenten krijgen ook verregaande beleidsvrijheid en worden verantwoordelijk voor een flink deel van de ouderenzorg. In voorgaande jaren is gebleken dat gemeenten, die ook nog eens gekort worden in hun budget, die taken niet zomaar over kunnen nemen. Bovendien verdwijnt hiermee het vanzelfsprekende recht op zorg. Mensen zijn dan afhankelijk van de voorzieningen die de gemeenten treffen. Dat is onacceptabel voor een rijk land als Nederland.”

 

Gezondheid