07 december 2012

'Uitvoering Wmo acht keer duurder dan AWBZ'

Zeer zware zorg, die nu thuis geleverd wordt aan 12.000 mensen, komt straks voor rekening van de gemeenten. Dat schrijft de Volkskrant vandaag naar aanleiding van een nieuw rapport van adviesbureau Gupta Strategists. Deze ouderen ontvangen evenveel zware zorg thuis als ouderen die in een verpleeghuis zitten. Tenzij deze mensen verhuizen naar een instelling, komen hun zorgkosten, opgeteld 600 miljoen euro, in 2015 op het bordje van gemeenten te liggen. Door de plannen van het kabinet Rutte II wordt de AWBZ sterk ingeperkt, en moeten de gemeenten voorzien in 'lichtere' zorg, die die thuis gegeven kan worden.

Haken en ogen

Gupta concludeert onder andere dat de uitvoering van dit soort zorg door gemeenten veel haken en ogen kent. "In 2011 ontvingen 380.000 mensen thuiszorg in de vorm van persoonlijke verzorging of verpleging. Een op de drie mensen kreeg beide soorten zorg welke bijna altijd door dezelfde aanbieder werd geleverd. De voorgenomen scheiding tussen persoonlijke verzorging (Wmo) en verpleging (Zorgverzekeringswet, Zvw) heeft als risico dat mensen bij twee loketten moeten aankloppen voor thuiszorg, maar ook dat twee verschillende aanbieders nodig zijn om de zorg te leveren. Dit heeft hogere kosten, mogelijk negatieve kwaliteitseffecten door extra overdracht en kennisversnippering tot gevolg. Ook bestaat het risico dat gemeenten en verzekeraars onder kostendruk naar elkaar verwijzen als het geschikte loket voor de betreffende zorgvraag."

Ook ANBO voorziet onduidelijkheid bij cliënten. Bovendien kan het zorgaanbod en de kwaliteit ervan sterk gaan verschillen tussen gemeenten. Gupta adviseert "landelijke waarborgen om regionale willekeur te voorkomen".

Acht keer duurder

Het zal voor gemeenten moeilijk zijn om hun nieuwe inkooprol efficiënt in te vullen, zo stelt Gupta. "De uitvoeringskosten van de WMO zijn op dit moment acht keer hoger dan die van de AWBZ. Uitgaande van gelijkblijvende uitvoeringkosten ten opzichte van zorgkantoren, krijgt een gemiddelde gemeente een budget van ongeveer 60 duizend euro voor de integrale uitvoering voor . Het tekort aan schaal en expertise is een groot probleem bij de effectieve uitvoering van de zorginkoop." Gemeenten worden flink gekort in hun budget. De zorg die nu landelijk onder de AWBZ georganiseerd wordt, gaat naar de gemeenten, die noch de ervaring noch het budget hebben om de zorg goed te regelen.

Gupta voorziet een "zeer groot risico op hoge uitvoeringskosten, gezien de ervaringen met de Wmo". Daarom wordt geadviseerd om in te zetten op voldoende schaal en expertise bij de inkoop van zorg. "De samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars in coöperatievorm kan een zeer effectieve oplossing zijn om de beheerskosten te beperken en de samenhang in de zorgverlening te vergroten. Daarnaast is het de vraag of zware thuiszorg vanuit de gemeentes of de ‘romp AWBZ’ - de ingeperkte variant - gefinancierd moet worden." 

Lees meer

Lees het rapport 'Stilte voor de storm'

Naar overzicht
Gezondheid