24 september 2018

Uit NRC: Huis opeten? Zo voorkomt u dat

Als u een van de partners in een verpleeghuis gaat wonen, is een grote kans dat de andere partner in het eigen huis blijft wonen. Zeker bij gevorderde dementie kan het zwaar zijn om mee te verhuizen. NRC maakt een overzichtsartikel over de regels, en hoe men voorkomt dat eerst het huis 'opgegeten' moet worden. ANBO-belangenbehartiger Alex van Scherpenzeel geeft tips.

Lees het artikel in NRC

Hoe zit dat met de eigen bijdrage voor verpleegzorg?

Verpleeghuiszorg is duur. Daarom is er afgesproken dat bewoners een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw zorgindicatie. Meer over de zorgbijdrage kunt u lezen op de website van het CAK.

Rekenvoorbeeld 1: duurzaam gescheiden leven

„Neem een echtpaar, waarvan de ene partner in een verzorgingshuis woont, de andere woont nog in het eigen huis. Samen hebben ze 500.000 euro op hun spaarrekening. Partner 1 heeft een inkomen uit pensioen plus AOW van 10.500 euro per jaar, de andere partner krijgt 25.000 euro pensioen plus AOW. Omdat de ene partner in het eigen huis blijft, telt de waarde van het huis op dit moment niet mee. De opgenomen partner betaalt de zogeheten ‘lage eigen bijdrage’ (maximaal 842,80 euro per maand) omdat er ook nog kosten voor het eigen huis zijn. Het inkomen waarover de eigen bijdrage wordt berekend, bedraagt 52.896 euro (zie rekenmodule www.hetcak.nl). De partner in het verpleeghuis betaalt dan een eigen bijdrage van 711,63 euro per maand. In dit geval wordt dus niet ingeteerd op het eigen vermogen, want de bijdrage kan makkelijk worden betaald uit het inkomen.”

Rekenvoorbeeld 2: alleenstaande gaat in een verpleeghuis wonen

Anders wordt het als een alleenstaande met een koophuis in een verpleeghuis gaat wonen. Stel dat het huis wordt verkocht voor twee ton, de overwaarde telt mee voor de berekening van de eigen bijdrage, met een vrijstelling van 30.000 euro. Pensioeninkomen inclusief AOW bedraagt 25.000 euro. De eigen bijdrage wordt dan berekend over 30.716 (25.000 euro inkomen plus 5.716 euro bijtelling over de overwaarde van het huis). De eerste zes maanden betaalt de alleenstaande het lage tarief van 369,30 euro per maand, daarna de maximale hoge eigen bijdrage van 2.332,60 euro per maand. Deze persoon gaat dus interen op zijn of haar vermogen omdat het maandinkomen lager is dan de eigen bijdrage.

Naar overzicht
Wonen