15 oktober 2014

Tweede Kamerbrief ANBO over Actieplan 55 plus werkt

Vandaag vergadert de Tweede Kamer onder andere over de evaluatie van het Actieplan UWV 55 plus werkt. Dit is een project van het UWV en moet een omslag bewerkstelligen om meer werkloze senioren aan het werk te krijgen. Voor dit project werkt het UWV nauw samen met werkgeversorganisaties.

Kanttekeningen en verbetersuggesties

ANBO vindt dit initiatief van het UWV een goed en noodzakelijk instrument om de positie van werkloze senioren op de arbeidsmarkt te verbeteren. Directeur Liane den Haan: "De uitbreiding van de leeftijdsgroep van 55 naar 50 jaar en het aanpassen van de subsidieregelingen vinden we een stap vooruit. En de verhoging van het budget van € 67 miljoen met € 34 miljoen is een stap verder maar onvoldoende. We hebben ook andere kanttekeningen:

  • Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de scholingsvoucher en plaatsingsfee beperkt gebruikt wordt. Men moet dit actiever aanbieden aan werkloze senioren.
  • Daarnaast blijken niet alle werklozen gebruik maken van individuele begeleiding. Dat moet veranderen door:
  • De individuele begeleiding te intensiveren
  • Het individuele scholingsbudget te verhogen
  • Extra aandacht te schenken aan het werk brengen van langdurig werkloze senioren

Lees hier de brief die wij gestuurd hebben.

Inkomen