28 juni 2019

Tweede Kamer steunt kritiek ANBO op ‘schoon huis’

Woensdag 26 juni 2019 sprak de Tweede Kamer over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (de Wmo 2015). Minister Hugo de Jonge van VWS werd tijdens het debat aan de tand gevoeld over een aantal zaken, waaronder de onafhankelijke cliënt ondersteuning en het keukentafelgesprek. Daarnaast was de Tweede Kamer het niet eens met het voornemen van de minister om te indiceren op basis van een ‘schoon huis’. ANBO is blij met de kritische houding van de Tweede Kamer en blijft er op aandringen dat mensen voldoende en goede ondersteuning thuis krijgen.  

Wmo is de zorg en ondersteuning die gemeenten moeten leveren om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Ook vier jaar na de invoering van deze wet is er nog veel verbetering mogelijk. ANBO heeft samen met andere belangenbehartigers daarom in de aanloop naar het debat een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin we krachtig stelling nemen tegen die zaken die nog steeds niet goed geregeld zijn.

Kritische vragen Tweede Kamer

De brief van ANBO en de andere brancheorganisaties (Per Saldo, Patiëntenfederatie, IederIn en LOC) kwam in het debat verschillende keren aan de orde. D66 stelde dat de onafhankelijke cliëntenondersteuning in een aantal gemeenten niet goed van de grond komt. En verschillende partijen stelden vragen over het voornemen van minister De Jonge om resultaatgericht te indiceren op basis van een ‘schoon huis’.

ANBO vindt het niet goed dat gemeenten in een beschikking alleen aangeven dat iemand recht heeft op ‘een schoon huis’  zonder dat daarbij wordt aangeven op hoeveel uur ondersteuning de zorgvrager recht op heeft. Dat geeft teveel onduidelijkheid, want mensen die afhankelijk zijn van hulp, weten dan niet waar ze aan toe zijn. Bovendien zien we in de praktijk dat het resultaatgericht indiceren vaak tot minder uur ondersteuning leidt. 

Tijdsindicatie huishoudelijke hulp belangrijk

Ook de Centrale Raad van Beroep staat afwijzend tegenover ‘resultaat gericht indiceren'.  Uit de uitspraken van Raad volgt dat gemeenten moeten aangeven hoeveel uren/minuten iemand hulp bij het huishouden krijgt. Het niet in tijd indiceren van de huishoudelijke ondersteuning door gemeenten is volgens de rechter in strijd is met de rechtszekerheid is en daarmee in strijd met de Wmo. 

ANBO vindt het onbegrijpelijk dat minister De Jonge niet meegaat in deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en er in plaats daarvan voor kiest om de wet aan te passen. We hopen dat de kritiek van de Tweede Kamer invloed heeft op zijn besluit om de Wmo op dit punt aan te passen.

Vervolg

De aanpassing op de Wmo gaat waarschijnlijk dit najaar voor behandeling naar de Tweede Kamer. ANBO volgt dit traject nauwlettend en houdt u uiteraard op de hoogte. 

Laat uw ervaring met de Wmo aan ons weten!

Indien u ervaring heeft met resultaatgericht indiceren (positief en negatief) dan horen wij dit graag. U kunt dan een email sturen naar: c.compier@anbo.nl met het onderwerp: Schoon huis. 

Wonen