9 februari 2012

Tweede Kamer stemt voor hogere AOW- en pensioenleeftijd

De AOW- en pensioenleeftijd gaan definitief omhoog.De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een verhoging van 65 naar 66 jaar in 2020 en naar 67 jaar in 2025.

De uitwerking van deze leeftijdsverhoging is afgesproken in het pensioenakkoord, dat ANBO en vakbonden in juni vorig jaar sloten met werkgevers en het kabinet. ANBO heeft zich de afgelopen anderhalf jaar stevig ingezet voor een akkoord dat ook in de toekomst houdbaar is en daarnaast de koopkracht van gepensioneerden op peil houdt, zonder dat jongere generaties daarvoor de rekening betalen.

Financiële gezondheid
De verhoging van de AOW-leeftijd is de eerste stap naar de invoering van het pensioenakkoord.“Er is haast geboden”, zo zei ANBO-directeur Liane den Haan eerder.De koopkracht van senioren is de afgelopen jaren verslechterd door het niet indexeren van de pensioenen. Ook worden sommige pensioenfondsen gedwongen om, als er dit jaar onvoldoende verbetering optreedt in hun financiële situatie, de pensioenen voor alle deelnemers te verlagen met ingang van april 2013. Dit zogenoemde afstempelen van pensioenen moet wat ANBO betreft koste wat kost voorkomen worden.

ANBO pleit daarom voor tempo bij de invoering van de afspraken die voortvloeien uit het akkoord. De stijgende levensverwachting, het toenemend aantal ouderen en de langdurige financiële crisis zorgen voor grote druk op het benodigd vermogen van pensioenfondsen. Ook worden de dekkingsgraden, de mate waarin de fondsen in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te voldoen, teveel opgehangen aan de kunstmatig lage marktrente. Hierdoor schommelen de dekkingsgraden teveel en wordt de financiele gezondheid van het pensioenfonds bepaald op basis van dagkoersen. Het pensioenakkoord geeft volgens ANBO een antwoord op die problemen en zorgt dat de pensioenfondsen beter in staat zijn financiële schokken op te vangen.

Naast afspraken over langer doorwerken zijn er binnen het pensioenakkoord ook afspraken gemaakt om oudere werknemers langer en gezonder aan het werk te houden. ANBO vindt dit een belangrijke verbetering van bestaande afspraken en hoopt dat hiermee nu echt werk gemaakt kan worden van vergroting van de arbeidsmarktparticipatie van oudere werknemers.