08 juni 2016

Tweede Kamer in overleg over Wmo en spelregels ANBO

De Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) spreekt vandaag over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Nu de hoogste bestuursrechter zich heeft uitgesproken over de Wmo en staatssecretaris Van Rijn gemeenten de spelregels van ANBO voor het Wmo-onderzoek heeft gestuurd, vragen Kamerleden zich af wat de volgende stappen van het kabinet zijn.

Ruimte voor maatwerk

De staatssecretaris ziet de uitspraken van de bestuursrechter als ondersteuning van de Wmo. “De uitspraak van de rechter komt overeen met hoe ik de wet heb bedoeld.” Wat voor hem belangrijk is, is dat gemeenten passende hulp bieden aan burgers, zonder dat voorzieningen helemaal worden beschreven in de Wmo. Dat is juist gedaan om ruimte te bieden voor maatwerk en innovatieve voorzieningen, zoals combinaties van huishoudelijke hulp en individuele begeleiding of dagbesteding. “De kwaliteit van de dagbesteding moet natuurlijk centraal staan. En dan bedoel ik zoals beoordeeld door cliënten zelf.”

Maatwerk en spelregels

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Wij hebben altijd gezegd dat gemeenten vrij moeten zijn om de vorm van hulp en ondersteuning in de Wmo zelf in te vullen. Dat maakt maatwerk en innovatie mogelijk. Dat is van groot belang om hulpbehoevende burgers ondersteuning te bieden die echt aansluit bij hun situatie. Maar burgers moeten wel gelijk worden behandeld waar het gaat om de toegang tot de Wmo en het onafhankelijke onderzoek. Dáárom hebben wij spelregels ontwikkeld, om willekeur tegen te gaan bij het recht op ondersteuning.”

Uitgaven en aandacht middeninkomens

Ondanks diverse berichten dat gemeenten overschotten hebben op hun Wmo budget, vindt Van Rijn niet dat er al conclusies kunnen worden getrokken. Hij vindt het van groot belang zicht te houden op de uitgaven in de wijkverpleging en in de Wmo. Den Haan: “Daarnaast zijn er zorgen over mensen met een laag- of middeninkomen én zorgkosten. Voor die groepen heeft ANBO ook aandacht gevraagd. De staatssecretaris geeft aan dat het kabinet naar deze groepen gaat kijken: een toezegging die staatssecretaris Jetta Klijnsma (pensioenen) recent ook aan ANBO heeft gedaan.”

Gezondheid