24 november 2017

Twee pijlers toegevoegd aan pensioenstelsel

Traditioneel bestaat ons pensioenstelsel uit drie pijlers. Sinds kort zijn er twee aan toegevoegd die onze inkomenspositie ook beïnvloeden. Dat is te lezen in het onlangs verschenen ANBO Magazine.

Een groeiend aantal mensen werkt na de AOW-datum door. Dat heeft twee effecten: je hebt meer inkomen en bovendien kun je je pensioenuitkering – tijdelijk – opschuiven. Die pensioenuitkering gaat vervolgens ook omhoog.

De vijfde pijler bevat spaargelden, beleggingen en vermogen uit eigen huis en/of onderneming die kunnen worden aangewend als voorziening voor de oude dag. Zelfstandigen die na hun pensionering meer te besteden willen hebben dan alleen de AOW, moeten hun aanvullend pensioen via de derde of vierde pijler regelen.

De eerste drie pijlers van ons pensioen bestaan uit: AOW, aanvullend pensioen en privéspaarrekeningen of opgebouwde lijfrenten.

AOW

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een volksverzekering die in 1956 is ingevoerd. Dit basispensioen voor alle Nederlandse ingezetenen wordt gefinancierd via een omslagstelsel, oftewel het pay as you go-principe. De uitkeringen worden dus rechtstreeks betaald uit de lopende inkomsten van de overheid en er wordt hiervoor geen reserve opgebouwd.

Aanvullend pensioen

Het aanvullend pensioen bouwen werknemer en werkgever samen op door middel van premiebetaling en rendement op beleggingen. Dit aanvullende werknemerspensioen is gebaseerd op het kapitaaldekkingsstelsel: werknemers en werkgevers sparen voor het toekomstige pensioen. Bij het bepalen van de premiehoogte wordt geen rekening gehouden met individuele verschillen in leeftijd, geslacht en gezondheid. Op deze manier is er sprake van solidariteit tussen groepen deelnemers. Immers, een door een jongere ingelegde premie rendeert veel langer dan een door een oudere ingelegde premie, maar toch bouwen jongeren voor dezelfde premie dezelfde pensioenrechten op als ouderen.

Individuele pensioenopbouw

Tot slot de individuele pensioenopbouw: Hierbij gaat het om pensioenopbouw van werknemers, maar vooral ook van zelfstandigen, die later bijvoorbeeld wordt uitgekeerd als lijfrente. Hier is sprake van een kapitaaldekkingsstelsel.

Diverse vragen en antwoorden over AOW en aanvullend pensioen vindt u op ANBO Raad & Daad:

U kunt het uitgebreidere verhaal lezen in het ANBO Magazine, hieronder op pagina 24 en 25:

 
Naar overzicht
Inkomen