8 oktober 2020

Twaalf jaar Roze 50+: Strijden om jezelf te mogen zijn

Bijna iedereen in Nederland vindt dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen mogen leven zoals zij zelf willen. Maar onder specifieke groepen blijft de acceptatie achter. Dat geldt voor jongeren, mensen met een streng religieuze achtergrond en 70-plussers. Daarom besteden we hier volop aandacht aan in het komende ANBO Magazine, dat op 27 oktober verschijnt.

“Je moet je kunnen voorstellen waar de huidige LHBTI-ouderen vandaan komen. Dat was een andere tijd”, zegt Manon Linschoten, projectleider van Roze 50+ (het samenwerkingsverband van ANBO en COC Nederland), in ANBO Magazine. De uitgave staat in het teken van seksuele diversiteit. Het werk van Roze 50+, dat dit jaar twaalf jaar bestaat, komt ruimschoots aan bod.

Referentiekader

“Als je bedenkt dat homoseksualiteit pas sinds 1973 niet meer als psychiatrische ziekte werd gezien door de Ame¬rikaanse Vereniging van Psychiaters, dan weet je eigenlijk al genoeg,” aldus Linschoten. “LHBTI-ouderen van nu zijn opgegroeid in een tijd waarin seksualiteit al nauwelijks bespreekbaar was, laat staan homoseksualiteit of het je niet thuisvoelen in het geslacht van je geboorte. Dat is hun referentiekader, vanwaar zij kijken naar de wereld nu.”

Heteronorm

Linschoten: “In de mogelijke nasleep van vroegere denkbeelden over homoseksualiteit heerst er onder ouderen nog steeds een sterke heteronorm. Het onderwerp is vaak moeilijk bespreekbaar. Dat leidt tot een gevoel van uitsluiting en eenzaamheid onder LHBTI-55-plussers.”

Roze loper

Vanuit de behoefte van roze ouderen is door Roze 50+ een training ontwikkeld voor de ambassadeurs, regenbooggemeenten (gemeenten die actief beleid ontwikkelen voor de acceptatie van LHBTI’ers) en lokale COC-lidverenigingen. Ook is een e-learning en toolkit beschikbaar om het voor de zorgmedewerkers makkelijker te maken het gesprek aan te gaan. Linschoten: “We laten ook graag goede voorbeelden zien. Waar LHBTI-ouderen vroeger vergeten en overge¬slagen werden, is dat zeker bij instellingen met een Roze Loper-certificaat (voor LHBTI-vriendelijkheid in zorg en welzijn, red.)veranderd. Dat heeft alles te maken met onze acties en vooral de tomeloze onze van onze ambassadeurs. Zij zijn de handen, ogen en de oren van alle projecten die we doen. Daar zitten trouwens ook hetero-ouderen tussen. Wat hen bindt is strijdbaarheid en een sterke teamgeest.”

Bekijk de toolkit >>

Ga naar e-learning >>

Trots op haar kleinkind

“Wat de Roze Loper doet is het verschijnsel ‘onbekend maakt onbemind’ tegengaan,” aldus Linschoten. “De beeldspraak is tweeledig: het is een sleutel die alle deuren opent, én we leggen de loper uit voor roze ouderen; we zetten ze in de spotlight.” Inmiddels heeft Roze50+ al ruim 200 instellingen een Roze Loper certificaat mogen uitreiken. En het keurmerk heeft veel impact. Linschoten: “Ik heb dat zelf mogen meemaken bij de uitreiking van een roze loper aan een zorginstelling. Er waren wat presentaties geweest van de wethouder en een aantal andere notabelen. Aan het eind stond een vrouw in de zaal op. Ze vertelde dat haar kleinzoon bezig was een meisje te worden. Hoe ontzettend trots ze op haar kleinkind was, dat die dit durfde. En hoe zij er niet eens over durfde te praten met haar medebewoners. Wat dat met haar deed. En daarna stond er nog een bewoner op, die eindelijk en vol trots de hele zaal durfde te vertellen over het huwelijk van haar dochter met een vrouw. Dat zijn voorbeelden waar ik het nog steeds koud van krijg. Dat zijn de verhalen die we moeten horen en met elkaar moeten delen.” 

Hele artikel lezen?

U leest het complete artikel in het nieuwe ANBO Magazine. Bent u nog geen lid? Klik dan hier om direct lid te worden. U krijgt het magazine dan zeven keer per jaar thuisgestuurd. U kunt ook een gratis informatiepakket aanvragen. In dat pakket zit onder andere het nieuwe magazine.

Gratis informatiepakket aanvragen >>

Roze Ouderen-dag

De speciale editie van het ANBO Magazine wordt op maandag 26 oktober uitgereikt tijdens de zesde Nationale Roze Ouderen-dag in TivoliVredenburg in Utrecht. Roze 50+  heeft deze dag georganiseerd, in samenwerking met het Queer Film Festival Utrecht en TivoliVredenburg. Tijdens de middag worden twee films in het teken van LHBTI-ouderen vertoond, Mr en Mrs Senior Pride 2020 gehuldigd en er zijn muzikale optredens.

ANBO Magazine nr 6 - Strijden om jezelf te mogen zijn - Roze50+

Deze foto is uiteraard gemaakt vóór de coronacrisis. 

ANBO Magazine nr 6 - Strijden om jezelf te mogen zijn