20 februari 2019

Trage procedures CBR: Vraag rijbewijsverlenging tijdig aan

Bij onze ANBO Raad & Daad Advieslijn komen al langer klachten binnen over trage procedures bij het CBR bij het aanvragen van een rijbewijsverlenging. Morgen organiseert de Tweede Kamer daarover een Ronde Tafelgesprek. "Wij raadden leden aan een half jaar vóór het verlopen van het rijbewijs te starten met de aanvraag voor herkeuring, maar inmiddels is zelfs dat krap. Het is onbegrijpelijk dat dit probleem niet opgelost wordt. Zelfs de Tweede Kamer moet blijkbaar de nodige druk uitoefenen", zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

ANBO heeft aan de Tweede Kamer een zwartboek aangeleverd, met daarin een bloemlezing van ervaringen van onze leden.

Lees de brief

Bloemlezing ervaringen van leden

Vastlopend administratief systeem 

Naast een (veel te) lange procedure hebben melders last van onduidelijkheid wanneer ze uitsluitsel kunnen verwachten. Ook krijgt men vaak geen bevestiging dat formulieren zijn ontvangen, werkt de digitale knop niet of de instructies worden als onduidelijk ervaren. En men staat lang in de wachtrij als er telefonisch contact wordt gezocht. Kortom: een standaardvoorbeeld van een vastlopend administratief systeem.

ANBO is lid van de Gebruikersraad van het CBR en heeft de ervaren problemen diverse malen aangekaart. Op dit moment is de klantvriendelijkheid en klantgerichtheid van de verlengingsaanvraag nog ver te zoeken. We raden mensen aan om een half jaar of nog eerder de aanvraag te starten om problemen te voorkomen.

Keuring

Ruwweg 20 procent van de 75-plussers met BE rijbewijs melden zich jaarlijks bij het CBR; 75-plussers moeten zich namelijk eens in de vijf jaar melden. Dat zijn er dus ongeveer 144.000 per jaar. In alle gevallen moet een gezondheidsverklaring worden ingevuld én moet je door een keuringsarts die daartoe bevoegd is worden gekeurd.

Als het rijbewijs niet op tijd verlengd wordt, verloopt het rijbewijs en mag men geen auto meer rijden. Dat is natuurlijk heel zuur als dit veroorzaakt wordt door de organisatie die goedkeuring aan de verlenging moet geven. In elk geval is het belangrijk om lang van te voren al de aanvraag in te dienen. De procedure gaat over vele stappen en alle stappen kosten tijd.

Hierbij in het kort de (digitale) procedure:

  • Via DigiD inloggen op Mijn CBR;
  • Gezondheidsverklaring invullen en met DigiD bevestigen. Daarna via iDeal betalen;
  • CBR mailt direct de ontvangstbevestiging van ingediende Gezondheidsverklaring en plaatst deze ook in Mijn CBR;
  • Binnen maximaal 3 weken stuurt CBR via Mijn CBR formulier(en) voor de arts en eventuele verwijzingen naar specialisten. Mogelijk staan in dit bericht ZorgDomein-code(s) waarmee de arts de informatie snel en digitaal kan invullen en naar CBR toe kan sturen. Dit laatste is nieuw overigens;
  • Betrokkene maakt afspraak voor het invullen van het formulier met een (huis)arts en waar nodig met de specialist(en). Staan er ZorgDomein-code(s) vermeld? De keuringsarts moet met ZorgDomein werken om dit goed te kunnen doorgeven. Handig om dit vooraf vast te stellen;
  • De arts en eventueel specialist(en) onderzoeken en vullen de benodigde formulieren in;
  • Vraag de arts om de formulieren digitaal via ZorgDomein te versturen naar CBR;
  • Een arts van het CBR beoordeelt alle informatie en via Mijn CBR ontvangt de betrokkene binnen acht weken bericht;
  • Als het nodig is verwijst het CBR door voor een rijtest. In een enkel geval is er meer informatie nodig en kan worden doorverwezen naar een specialist.

De digitale weg is het makkelijkst aangezien de praktijk laat zien dat ingestuurde formulieren nog wel eens zoek willen raken. Heeft u moeite met het digitaal invullen, dan kunt u een ANBO Consulent raadplegen. Indien u een huisbezoek door een van onze consulenten wenst dan kunt u dit aangeven bij de Raad & Daad Advieslijn via telefoonnummer: (0348) 46 66 88 (ma-vr 10.00 uur -15.00 uur) of via raadendaad@anbo.nl.

Vraag hulp via de Raad & Daad Advieslijn

Op Raad & Daad vindt u ook meer informatie. Met andere organisaties hebben we een landelijk netwerk van officieel geregistreerde keuringsartsen opgezet. Verspreid over de provincie voeren de artsen, speciaal voor onze leden, betaalbare rijbewijskeuringen uit. Moet u zich laten keuren voor uw rijbewijs? Hier vindt u een lijst van keuringsartsen per provincie (PDF, 91 pagina's). 

Naar overzicht
Autorijden