25 april 2020

Tozo-regeling nu ook beschikbaar voor AOW-ers

Het kabinet heeft als gevolg van de coronacrisis een aantal noodmaatregelen genomen. Eén daarvan is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo-regeling). Die regeling stopte bij de AOW-leeftijd, maar op aandringen van verschillende partijen, waaronder ANBO, heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) besloten dat ook ondernemers die de AOW-leeftijd hebben, hier binnenkort gebruik van kunnen maken. Goed nieuws, vindt ANBO!

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo-regeling) bestaat uit twee delen:

  • Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 3 maanden - die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Omdat het kabinet snel moest en wilde handelen, is bij de crisismaatregelen in verband met het coronavirus aansluiting gezocht bij bestaande regelingen. Veel van deze regelingen stoppen bij de AOW-leeftijd. Die grens gold dus ook voor de huidige Tozo-regeling.

Oudere ondernemers door corona in problemen

Liane den Haan van ANBO: “We kregen de laatste tijd regelmatig berichten van zelfstandige AOW-ers die door de coronacrisis in de problemen komen. Of je nu de AOW-leeftijd hebt of niet, je onderneming heeft verplichtingen die je niet nakomen. Huur, rente op leningen, onderhoud e.d. Die kosten stoppen niet. Daarom drongen we er – samen met andere partijen - bij staatssecretaris van Ark (SZW) op aan dat ook ondernemers die de AOW-leeftijd hebben, gebruik moeten kunnen maken van de regeling. En gelukkig met succes!”

Tozo-regeling biedt kansen

Afgelopen vrijdag informeerde staatssecretaris Van Ark (SZW) de Tweede Kamer dat de Tozo-regeling binnenkort ook voor AOW-ers gaat gelden. Liane den Haan: “Ik ben blij dat het kabinet oog en oor heeft gehad voor het commentaar op de regelingen. Heel fijn dat zelfstandig ondernemende AOW-ers nu de gelegenheid krijgen om hun bedrijf ook ná deze crisis te kunnen voortzetten.”

Voor AOW-ers geldt de regeling in de praktijk alleen voor het onderdeel bedrijfskapitaal. Zelfstandigen die de AOW-leeftijd nog niet hebben, hebben geen vervangingsinkomen. Daarvoor is het onderdeel inkomensondersteuning in de regeling opgenomen. AOW-ers hebben wel al een inkomen in de vorm van de AOW. Daarom geldt dat deel van de regeling niet voor hen.

Vervolg

Klik hier voor de brief van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer.

Met ingang van 18 mei 2020 komen ook AOW-ers die als zelfstandigen actief zijn in de TOZO-regeling. Als zij aan de voorwaarden voldoen, kunnen zij vanaf 1 maart 2020 –dus met terugwerkende kracht- aanspraak maken op deze regeling.

oudere ondernemer