03 oktober 2018

Toeslagen moeten automatisch toegekend worden

De Tweede Kamer wil dat de overheid 'ouderen' gaat helpen bij het aanvragen van toeslagen. Dat schrijft De Telegraaf vandaag. Dit omdat veel mensen niet weten dat ze recht hebben op toeslagen zoals huur- of zorgtoeslag, en daarom veel geld mislopen. ANBO is blij met het bewustzijn, en bepleit opnieuw het ambtshalve - dus automatisch - toekennen van toeslagen, op basis van de door de Belastingdienst definitief vastgestelde verzamelinkomens. "Zo stoppen we het rondpompen van geld; we maken we het systeem goedkoper, mensen krijgen waar ze recht op hebben én ze worden niet langer geconfronteerd met naheffingen en correcties. Deze manier van werken leidt tot schulden en daardoor tot problemen bij de Belastingdienst zelf. Toeslagen zijn er om te helpen, en daarop moet het systeem ingericht zijn", zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. Bovendien is dit systeem beter voor alle burgers, en niet alleen voor 'ouderen'.

Toeslag is voorschot

Op dit moment worden zowel huur- als zorgtoeslag bij wijze van voorschot én op aanvraag toegekend. Pas als de definitieve inkomensgegevens van de aanvrager (en eventueel van de toeslagpartner) bekend zijn bij de Belastingdienst, wordt de toeslag definitief berekend onder verrekening van de voorschotten. Per jaar vinden dus minimaal twee behandelrondes plaats, plus de noodzakelijke werkzaamheden om na te betalen en terug te vorderen.

Belastingplan 2019

VVD, D66 en PvdA steunen het plan van CDA-Kamerlid Evert-Jan Slootweg voor een overheidscampagne en het pleidooi dat de aanvraag gemakkelijker moet. ANBO zal de Tweede Kamer opnieuw, nadat dat ook in 2016 en 2017 is gebeurd - wijzen op een verdergaande optie, namelijk de automatische toekenning. 

Naar overzicht
Inkomen