29 februari 2016

Toename 45-plussers in de bijstand verontrustend

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering blijft groeien. Met name onder jongeren en 45-plussers is sprake van een toename. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Toename komt door kabinetsbeleid 

“ANBO vindt het zeer zorgwekkend dat met name de groep 45-plussers met een bijstandsuitkering groeit. Dit komt door het kabinetsbeleid. Door het verkorten van de WW-duur komen mensen sneller in de bijstand terecht. Hier hebben wij al eerder voor gewaarschuwd”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan.

Inkomensterugval 45-plus zorgwekkend 

Eind 2015 waren er 450.000 mensen met een bijstandsuitkering. In vergelijking met 2014 zijn er 16 duizend meer bijstandsgerechtigden. Den Haan: “45-plussers hebben net als 50- en 60-plussers moeite met het vinden van werk. Alleen hebben 45-plussers te maken met een grotere inkomensterugval, omdat zij vaak nog een (hogere) hypotheek hebben die betaald moet worden en schoolgaande kinderen. Wij blijven pleiten voor maatregelen voor betere arbeidsparticipatie.”  

Lees hier het rapport van het CBS.  

Bekijk hier het artikel op Telegraaf.nl met een reactie van ANBO. 

Naar overzicht
Inkomen