02 juni 2017

Toekomstgerichte kick-out Pensioenlab

Natuurlijk was ANBO aanwezig bij de jaarafsluiting van PensioenLab, die dit keer bij verzekeraar Nationale Nederland in Rotterdam plaatsvond. Beleidsadviseur pensioenen Willem Reijn is bij het jongerenplatform kind aan huis. “Als ANBO zoeken wij verbinding tussen jong en oud”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan. “Daarom stellen wij onze goede relatie met PensioenLab bijzonder op prijs.” 

Toekomst

In PensioenLab verdiepen jongeren zich in de pensioenwereld om vervolgens in werkgroepen actuele onderwerpen te analyseren. PensioenLab is ook een kweekvijver om meer vertegenwoordigers van jongeren in besturen en verantwoordingsorganen te krijgen. Eén van de centrale vragen: hoe krijgen we een sociale, duurzame en transparante AOW voor toekomstige ouderen? Maar ook: hoe spoor je zzp'ers aan pensioen op te bouwen? Door deze adviezen wil het PensioenLab mede bijdragen aan een gezond en toekomstgericht pensioenstelsel.

Bekijk alle adviezen op PensioenLab.nl

Staatssecretaris Jetta Klijnsma neemt het jaaradvies 2017 in ontvangst.

Naar overzicht
Inkomen