11 februari 2014

Toch AOW-‘straf’ bij samenwonen ouder/kind

Een motie die regelt dat er géén kostendelersnorm wordt geïntroduceerd in de AOW bij een mantelzorgsituatie, is vanmiddag in de Tweede Kamer verworpen. Dat betekent dat een zorgbehoevende AOW-er die inwoont bij een zoon of dochter, een lager AOW-bedrag gaat ontvangen. ANBO is diep teleurgesteld en heeft staatssecretaris Van Rijn van VWS hierover een brief gestuurd. Dit omdat hij vorig jaar beloofde hiervoor een oplossing te zullen bieden in overleg met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken.

Wat is de kostendelersnorm?  

De kostendelersnorm houdt in dat de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-aanvulling), AOW of nabestaandenuitkering Anw lager wordt als er meer personen van 21 jaar of ouder op één adres wonen. De relatie tussen de kostendelers doet er niet toe.

Bijvoorbeeld: een kleinkind van 21 jaar dat inwoont bij een echtpaar met AOW is een kostendeler. Huisgenoten die een studie of opleiding volgen, een kamer huren of kostganger zijn, worden niet als kostendeler gezien. Lees meer hierover op SVB.nl

Zorgrelatie

Nu zijn er nog drie uitzonderingen in de AOW, waarin AOW’ers in geval van samenwonen tóch een (hogere) uitkering voor alleenstaanden ontvangen: bij een zorgrelatie, bij een commerciële relatie en wanneer ouders en kinderen samenwonen. Klijnsma wil die laatste uitzondering schrappen; aan die eerste twee worden strenge voorwaarden gesteld.

Herinneren

ANBO-directeur Liane den Haan: “Mantelzorg verlenen mag niet bestraft worden met een inkomenskorting. In de eerste plaats verwacht de overheid meer inzet van zogeheten informele zorg en ondersteuning. Het is behoorlijk ontmoedigend om, naast alle andere praktische hindernissen, te moeten afwegen of dat financieel wel voordelig is. In de tweede plaats hebben de staatssecretarissen Klijnsma en Van Rijn al in mei vorig jaar toegezegd om hier een zorgvuldige oplossing voor te verzinnen. Daar willen wij hen graag aan herinneren”.

Update

Johnny Rijks uit Dinxperlo is een petitie gestart om te voorkomen dat de Eerste Kamer akkoord gaat met de invoering van de zogenaamde kostendelersnorm in de AOW. Hierdoor zou zijn vader per maand 340 euro minder AOW ontvangen. Als u geïnteresseerd bent in de petitie, klik dan hier.