13 december 2016

Tien meest gestelde vragen over mantelzorg

Wat als je niemand kunt vinden om voor je te zorgen? En bij wie kun je als mantelzorger eigenlijk terecht? De meest gestelde vragen over mantelzorg aan ANBO Raad & Daad plus de antwoorden.

1. Ik vraag liever geen hulp aan buren of familie, maar de gemeente wil toch weten wat anderen voor mij kunnen doen. Mag dat zomaar?

Uitgangspunt van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u eerst een beroep doet op uw omgeving voordat u aanspraak kunt maken op een voorziening van de gemeente. Als u dat moeilijk vindt, kunt u aanbieden iets voor hen terug te doen. Bijvoorbeeld de krant voor iemand bewaren, of de planten verzorgen in de vakantie.

2. Waar kan ik terecht als de gemeente geen rekening houdt met mijn behoeftes?

Kom bij de gemeente terug op uw behoefte en vraag om een schriftelijk besluit naar aanleiding van uw concrete vraag. Voeg het verslag waarin uw behoefte staat bij. In geval van een afwijzing kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Een ANBO Consulent kan u daarbij ondersteunen.

3. Ik ben mantelzorger, kan ik hiervoor een financiële vergoeding ontvangen?

Sommige gemeenten hebben regelingen voor mantelzorgers als blijk van waardering. Soms is dat een geldbedrag, soms gaat het om waardering in natura, bijvoorbeeld een uitje voor mantelzorgers. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Bekijk hier de overige 7 vragen.

Wilt u een ANBO Consulent inschakelen of heeft u andere vragen over mantelzorg, bel dan met de ANBO Raad & Daad Advieslijn (0348-46 66 88 / werkdagen van 10.00 tot 15.00 uur) of kijk op www.anboraadendaad.nl.

Naar overzicht
Gezondheid