9 december 2021

Thuiszorg regelen kan efficiënter via regionaal coördinatiepunt

Mensen die thuis zorg nodig hebben, krijgen die nu lang niet altijd. Er is niet genoeg thuiszorg en ondersteuning beschikbaar. ANBO, Alzheimer Nederland, KBO-PCOB en MantelzorgNL stellen voor om regionale coördinatiepunten op te zetten, waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.

De Tweede Kamer zou vandaag over thuis- en langdurige zorg debatteren, maar dat is afgelast. Er wordt dus geen prioriteit gegeven aan thuiswonende mensen die zorg nodig hebben.

Crisissituaties

Dat leidt tot schrijnende gevallen. Zoals de thuiswonende dementerende oudere, die incontinent is maar niet wordt verschoond, terwijl dat eigenlijk vier keer per dag moet gebeuren. De zorg komt op de mantelzorger terecht, die het niet langer volhoudt. Zulke crisissituaties moeten we oplossen.

Nu zijn mantelzorgers en zorgprofessionals enorm veel kostbare tijd kwijt aan rondbellen om noodzakelijke zorg te regelen, of een plek te vinden in een verpleeghuis. De tekorten in de zorg kunnen niet direct worden opgelost, maar de zoektocht naar hulp kan wel een stuk efficiënter.

Achter de telefoon

In Limburg bestaat al zo’n regionaal coördinatiepunt en dat laat zien dat het werkt. Een aanbieder van zorg regelt mensen achter de telefoon, die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Het coördinatiepunt monitort de zorgdruk en heeft overzicht over de zorg voor thuiswonenden en in het verpleeghuis. Zo’n coördinatiepunt is vergelijkbaar met het Landelijk Netwerk Acute Zorg en het Landelijk Coördinatiepunt Patiëntenspreiding.

ANBO, Alzheimer Nederland, KBO-PCOB en MantelzorgNL vinden dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hierin het voortouw moet nemen in het oprichten van zulke regionale coördinatiepunten.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Thuiszorg regelen kan efficiënter via regionaal coördinatiepunt