03 mei 2016

Tekort huurwoningen treft senioren hard

In maart schreeuwde seniorenorganisatie ANBO al van de daken dat er grote tekorten van seniorenwoningen zijn. Nu trekken ook de Woonbond en woningbouwkoepel Aedes in het Algemeen Dagblad aan de bel: ze signaleren een kaalslag in de sociale huursector. “Door verkoop stijgende huurprijzen zijn er honderduizenden sociale huurwoningen verdwenen,” reageert Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Dat terwijl er juist een groeiende vraag komt naar betaalbare huurwoningen voor senioren, in de vrije sector maar zeker ook in de sociale sector. Dit gaat de verkeerde kant op.”

Bijbouwen en transformeren

In ANBO magazine liet de seniorenorganisatie al zien hoe gemeenten, corporaties en de bouwsector samen moeten werken om de tekorten het hoofd te bieden. Den Haan: “Samenwerking komt wel op gang, maar nog onvoldoende en niet snel genoeg. Bijbouwen is vaak niet de oplossing: bestaand vastgoed moet getransformeerd worden. Oude kantoorgebouwen of leegstaande verzorgingshuizen moeten worden omgevormd tot geschikte woningen, en het aanpassen van woningen moet worden gestimuleerd, bijvoorbeeld vanuit de Wmo.”

Rol overheid

Den Haan: “Wij wijzen minister Blok van Wonen er herhaaldelijk op dat dit niet snel genoeg gaat. De vraag naar geschikte (huur)woningen zal de komende jaren toenemen en de woningmarkt zelf lost het probleem niet op. De overheid moet echt meer sturen op regie vanuit gemeenten. Eind 2015 is er nog een motie in de Tweede Kamer aangenomen waarin de overheid ook wordt opgeroepen tot meer actie, maar wij zien er nog weinig van terug. Het kabinet zou daarnaast moeten evalueren of de verhuurdersheffing, die de investeringsmogelijkheid van woningcorporaties flink onder druk zet, het probleem van de oplopende tekorten niet erger maakt.”

Naar overzicht
Wonen