29 februari 2012

Tegenvaller zorgverzekeringspremie senioren

Zo'n 230.000 gepensioneerden moeten dit jaar rekening houden met een extra tegenvaller. Zij ontvangen geen of een lagere teruggave over hun zorgverzekeringspremie. Het inkomen waarover premie wordt berekend is namelijk verhoogd van 33.427 EUR naar 50.064 EUR.

Gepensioneerden en werknemers die inkomsten ontvangen van meerdere instanties, betalen soms meer inkomenafhankelijke premie voor hun zorgverzekering dan de maximale premiegrens. Dit komt omdat pensioenfondsen, SVB of werkgever(s) ieder afzonderlijk premie inhouden van het inkomen dat zij uitbetalen. Is er teveel betaald, dan wordt dat in november teruggestort.

Dit jaar zal die teruggave tegenvallen. De premie is weliswaar verlaagd van 7,5 naar 7,1 procent, maar de bruto inkomensgrens waarover premie dient te worden betaald is verhoogd. De tegenvaller kan oplopen tot 1.000 EUR voor mensen met een bruto inkomen van 50.000 EUR of meer.

Naar overzicht
Inkomen